Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2023. годину Преузмите датотеку у pdf формату, 80.5 kB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 • Измена плана јавних набавки за 2022. годину Преузмите датотеку у pdf формату, 810.39 kB
 • План јавних набавки за 2022. годину Преузмите датотеку у pdf формату, 810.39 kB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2021. годину Преузмите датотеку у pdf формату, 39.9 КB

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2020. годину Преузмите датотеку у pdf формату, 39.9 КB
 • Одлука о усвајању плана Преузмите датотеку у pdf формату, 187 KB
 • Измена плана јавних набавки за 2020. годину Преузмите датотеку у pdf формату, 187 KB
 • План јавних набавки - октобар 2020. година Преузмите датотеку у pdf формату, 187 KB

19.06.2020. Јавна набавка број 8/2020

Набавка услуга одржавања хигијене

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 704 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату960 КB
 • 01.07.2020. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 МB

04.03.2020. Јавна набавка број 2/2020

Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 714 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.5 MB
 • 23.03.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 1.5 MB
 • 28.04.2020. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 75.2 KB
 • 22.05.2020. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 82 KB
 • 22.05.2020. Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 568 KB

02.03.2020. Јавна набавка број 1/2020

ЈАВНА НАБАВКА – НАМЕШТАЈА - ЕРГОНОМСКИХ СТОЛИЦА

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 720 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 MB
 • 12.03.2020. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 908 KB
 • 05.06.2020. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 407 KB

18.02.2020. Јавна набавка број 5/2020

Израда пројектне документације за реконструкцију главног објекта Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 726 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 MB
 • 07.04.2020. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 MB

18.11.2019. Јавна набавка број 4/2019

Набавка електричне енергије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 708 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.4 MB
 • 25.11.2019. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 168 KB
 • 02.12.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 772 KB
 • 03.03.2020. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 105 KB

21.10.2019. Јавна набавка број 12/2019

Уградња лифта за пренос архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 678 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.5 MB
 • 25.10.2019. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 408 KB
 • 25.10.2019. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 590 KB
 • 25.10.2019. Измена Конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 610 KB
 • 06.11.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 790 KB
 • 13.11.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135 KB
 • 25.11.2019. Одлука о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 296 KB

09.10.2019. Јавна набавка број 13/2019

Грађевински радови у оквиру текућег одржавања помоћног дворишног објекта 2

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 677 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.4 MB
 • 22.10.2019. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 225 KB
 • 24.10.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 818 KB
 • 02.12.2019. Одлука о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 586 KB

17.09.2019. Јавна набавка број 9/2019

Набавка услуга физичког обезбеђења

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 702.00 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.3 MB
 • 23.09.2019. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 1.1 MB
 • 30.09.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.1 MB
 • 15.10.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 565 KB

17.09.2019. Јавна набавка број 5/2019

Набавка услуга коричења

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 690.00 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 MB
 • 07.10.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 714 КB
 • 25.10.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 472 КB

23.07.2019. Јавна набавка број 6/2019

Израда пројекта рестаурације фасада и прозора и пројекта лифта

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 710.00 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.12 MB
 • 06.08.2019. Одлука о додели уговора Preuzmite datoteku u pdf formatu, 737.93 KB
 • 02.09.2019. Обавештење о закљученом уговору Preuzmite datoteku u pdf formatu, 133 KB
 • 13.11.2019. Одлука о измени уговора Preuzmite datoteku u pdf formatu, 300 KB

18.07.2019. Јавна набавка број 2/2019

Набавка ормара за фотографије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 MB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 706.00 КB
 • 30.07.2019. Одлука о додели уговора Preuzmite datoteku u pdf formatu, 676.76 КB
 • 28.08.2019. Обавештење о закљученом уговору Preuzmite datoteku u pdf formatu, 134 КB

26.06.2019. Јавна набавка број 8/2019

Набавка услуга одржавања хигијене

 • Позив за подношење понуде Preuzmite datoteku u pdf formatu, 691.79 КB
 • Конкурсна документација Preuzmite datoteku u pdf formatu, 353.69 КB
 • 09.07.2019. Одлука о додели уговора Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.1 МB
 • 29.07.2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Preuzmite datoteku u pdf formatu, 116.30 КB
 • 06.08.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 73.08 kB

10.06.2019. Јавна набавка број 5/2019

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 691 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 MB
 • 13.06.2019. Појашњење конкурсне докуметације Преузмите датотеку у pdf формату, 232 KB
 • 21.06.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.02 MB
 • 17.07.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 138 KB

03.06.2019. Јавна набавка број 3/2019

Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Preuzmite datoteku u pdf formatu, 730 KB
 • Конкурсна документација Preuzmite datoteku u pdf formatu, 480 KB
 • 05.06.2019. Појашњење конкурсне документације Preuzmite datoteku u pdf formatu, 166 KB
 • 06.06.2019. Појашњење конкурсне документације Preuzmite datoteku u pdf formatu, 354 KB
 • 14.06.2019. Одлука о додели уговора Preuzmite datoteku u pdf formatu, 1.41 MB
 • 21.06.2019. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Preuzmite datoteku u pdf formatu, 35.61 KB
 • 31.07.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 496.41 KB
 • 06.11.2019. Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 534 KB

27.05.2019. Јавна набавка број 1/2019

 Набавка покретних поличних регала за помоћни објекат 2

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 686 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 548 КB
 • 02.07.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 715 КB
 • 24.07.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 138 KB

15.05.2019. Јавна набавка број 2/2019

 Набавка ормара за смештај и чување фотографија

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 684 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 401 КB
 • 17.05.2019. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 149 КB
 • 23.05.2019. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 149 КB
 • 03.06.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 848 КB
 • 28.06.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 70.91 kB

18.03.2019. Јавна набавка број 1/2019

 Набавка покретних поличних регала за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 710 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 691 КB
 • 19.04.2019. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 691 КB
 • 16.05.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB

28.11.2018. Јавна набавка мале вредности број 2/2018

 Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 706 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 358 КB
 • 13.12.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 358 КB
 • 02.01.2019. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 104 КB

29.10.2018. Јавна набавка мале вредности број 6/2018

Редизајн сајта Архива Југославије

 • Позив за достављање понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 705 kB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 491 kB
 • 02.11.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 249 kB
 • 20.11.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 249 kB
 • 29.11.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 137 kB
 • 02.10.2019. Обавештење о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 137 kB
 • 09.06.2020. Обавештење о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 280 kB

28.09.2018. Јавна набавка мале вредности број 7/2018

Поправка прозора и повезивање помоћног објекта 2 на гасну котларницу

 • Позив за достављање понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 705 kB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 491 kB
 • 04.10.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 198 kB
 • 11.10.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 875 kB
 • 19.10.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 106 kB

14.09.2018. Јавна набавка мале вредности број 5/2018

Услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 704 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 409 КB
 • 17.10.2018 Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 409 КB

07.09.2018. Јавна набавка мале вредности број 7/2018

Поправка прозора и фасаде и повезивање помоћног објекта 2 на гасну котларницу

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 688 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 491 КB
 • 10.09.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 121 КB
 • 20.09.2018. Одлука о обустави поступка Преузмите датотеку у pdf формату, 327 КB
 • 27.09.2018. Обавештење о обустави поступка Преузмите датотеку у pdf формату, 42.27 kB

11.07.2018. Јавна набавка мале вредности број 8/2018

Набавка услуге дигитализације архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 688 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 491 КB
 • 23.07.2018 Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 90.6 КB
 • 26.07.2018 Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.7 МB
 • 09.09.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135.42 kB
 • 02.10.2019. Обавештење о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 135.42 kB

19.06.2018. Јавна набавка мале вредности број 4/2018

Набавка услуга одржавања хигијене и помоћних послова за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 698 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 356 КB
 • 29.06.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 823 КB
 • 16.07.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135 КB

16.04.2018. Јавна набавка мале вредности број 1/2018

Набавка рачунарске опреме

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 698 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 389 КB
 • 27.04.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 MB
 • 14.05.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 162 KB

12.04.2018. Јавна набавка мале вредности број 3/2018

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 685 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 578 КB
 • 25.04.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 933 КB
 • 23.05.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB

28.03.2018. Јавна набавка мале вредности број 1/2018

 Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 699 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 582 КB
 • 29.03.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 182 КB
 • 04.04.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 241 КB
 • 04.04.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 148 КB
 • 04.04.2018. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 251 КB
 • 12.04.2018. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1 MB
 • 12.04.2018. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 91.4 КB
 • 09.05.2018. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 162 КB

13.11.2017. Јавна набавка мале вредности број 2/2017

 Набавка електричне енергије за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 619 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 01.12.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 716 КB
 • 20.12.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 104 КB

18.09.2017. Јавна набавка мале вредности број 6/2017

 Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 619 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 02.10.2017. Oдлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 729 КB
 • 12.10.2017. Oбавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 317 КB

25.07.2017. Јавна набавка мале вредности број 7/2017

Израда софтвера за пројекат "Дигитализација фото архива ТАНЈУГА"

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 703 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 403 КB
 • 03.08.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 208 КB
 • 08.08.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 705 КB
 • 22.08.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 104 КB

12.06.2017. Јавна набавка мале вредности број 5/2017

Набавка услуга одржавања хигијене и помоћних послова за потребе Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 690 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 405 КB
 • 27.06.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 208 КB
 • 29.06.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 807 КB
 • 19.07.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135 КB
 • 28.12.2017. Одлука о измени уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 684 КB

26.04.2017. Јавна набавка мале вредности број 1/2017

Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 665 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 647 КB
 • 11.05.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.1 MB
 • 08.06.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB

06.04.2017. Јавна набавка мале вредности број 3/2017

Набавка ормара за фотографије и покретних поличних регала

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 699 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 638 КB
 • 06.04.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 134 КB
 • 10.04.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 192 КB
 • 20.04.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 914 КB
 • 10.05.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 136 КB

23.03.2017. Јавна набавка мале вредности број 1/2017

Набавка рачунарске опреме по партијама

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 702 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 599 КB
 • 29.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 160 КB
 • 30.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 298 КB
 • 31.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 170 КB
 • 04.04.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 131 КB
 • 06.04.2017. Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 923 КB
 • 19.04.2017. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 88 КB

21.02.2017. Јавна набавка мале вредности број 4/2017

Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 701 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 418 КB
 • 23.02.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 175 КB
 • 24.02.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 164 КB
 • 27.02.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 140 КB
 • 02.03.2017. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 354 КB
 • 07.03.2017. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 133 KB
 • 10.04.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 133 KB

21.11.2016. Јавна набавка мале вредности број 8/2016

 Набавка електричне енергије 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 822 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 357 КB
 • 06.12.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 768 КB
 • 06.01.2017. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 105 КB

06.07.2016. Јавна набавка мале вредности број 6/2016

 Набавка покретних поличних регала 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 728 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 569 КB
 • 07.07.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 236 КB
 • 21.07.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 721 КB
 • 04.08.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 308 КB

29.06.2016. Јавна набавка мале вредности број 3/2016

 Набавка услуге дигитализације архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 744 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 448 КB
 • 05.07.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 159 КB
 • 11.07.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 864 КB
 • 21.07.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 355 КB

27.05.2016. Јавна набавка мале вредности број 7/2016

Електро и грађевинско занатски радови текућег одржавања објекта Архива Југославије

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 581 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 693 КB
 • 01.06.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 174 КB
 • 14.06.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 780 КB
 • 16.06.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преузмите датотеку у pdf формату, 92 КB
 • 21.10.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.4 MB
 • 08.11.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 106 KB

15.04.2016. Јавна набавка мале вредности број 5/2016

 Набавка услуге обезбеђивања интернет приступа

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 596 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 300 КB
 • 18.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 279 КB
 • 19.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 МB
 • 19.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 185 КB
 • 19.04.2016. Измена конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 617 КB
 • 19.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 179 КB
 • 20.04.2016. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Преузмите датотеку у pdf формату, 68.5 КB
 • 20.04.2016. Конкурсна документација - пречишћен текст Преузмите датотеку у pdf формату, 288 КB
 • 04.05.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 861 КB
 • 20.05.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 305 КB

11.04.2016. Јавна набавка мале вредности број 4/2016

 Набавка услуга физичког обезбеђења комплекса Архива Југославије у улици Васе Пелагића број 33 у Београду

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 619 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 359 КB
 • 14.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 629 КB
 • 14.04.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 421 КB
 • 26.04.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 676 КB
 • 05.05.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преузмите датотеку у pdf формату, 282 КB
 • 12.10.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 373 КB

24.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 3/2016

 Набавка услуге дигитализације архивске грађе

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 609 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 275 КB
 • 29.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 263 КB
 • 05.04.2016. Одлука о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 263 КB
 • 11.04.2016. Обавештење о обустави поступка јавне набавке Преузмите датотеку у pdf формату, 259 КB

17.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 2/2016

 Набавка услуга штампања

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 963 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 500 КB
 • 21.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 349 КB
 • 21.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 294 КB
 • 24.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 268 КB
 • 29.03.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 882 КB

10.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 1/2016

 Набавка услуга одржавања хигијене и помоћних послова за  потребе Архива Југославије 

 • Позив за подношење понуде Преузмите датотеку у pdf формату, 649 КB
 • Конкурсна документација Преузмите датотеку у pdf формату, 438 КB
 • 17.03.2016. Појашњење конкурсне документације Преузмите датотеку у pdf формату, 673 КB
 • 23.03.2016. Одлука о додели уговора Преузмите датотеку у pdf формату, 1.2 МB
 • 29.03.2016. Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права Преузмите датотеку у pdf формату, 267 KB
 • 04.07.2016. Обавештење о закљученом уговору Преузмите датотеку у pdf формату, 135 KB

2015. Јавнe набавкe мале вредности

2014. Јавнe набавкe мале вредности

2013. Јавнe набавкe мале вредности

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS