Закон о краљевској власти и врховној државној управи, 6. јануар 1929.
Прочитај ми

Краљ Александар је 6. јануара 1929. укинуо Видовдански устав, распустио Народну скупштину и завео лични режим. Влада је донела неколико закона који су заменили правне норме из укинутог Устава. Законом о краљевској власти и врховној државној управи Краљевина СХС је дефинисана као наследна монархија. Краљ је проглашен за носиоца целокупне власти у земљи. Именовао је председника и чланове Министарског савета који су радили по његовом овлашћењу. Издавао је и проглашавао законе указима које су пре тога потписали председник владе, ресорни министар и министар правде. Судска власт вршена је у име краља.

Законом о заштити јавне безбедности и поретка у држави суспендован је јавни и политички живот, забрањен је рад удружења и политичких странака "која носе обележје верско или племенско". Законом о изменама и допунама закона о штампи "забрањује се растурање и продавање новина и других штампаних списа, ако садрже увреду владаоца и чланова краљевског дома, тешку повреду јавног морала, ако се штампаним списом изазива мржња против државе као целине, верски или племенски раздор, а тако исто када се посредно позивају грађани да силом мењају земаљске законе". Законом о изменама Закона о општинама и обласним самоуправама распуштене су општинске управе и одређено да се краљевим указом поставе општинске управе града Београда, Загреба и Љубљане, а велики жупани поставе остале општинске управе.

 

Списак конститутивних аката

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS