Уставна повеља Државне заједнице Србија и Црна Гора, 4. фебруар 2003.
Прочитај ми

На основу Полазних основа за преуређење односа Србије и Црне Горе које су потписане 14. марта 2002. у Београду, Савезна скупштина је 4. фебруара 2003. прогласила Уставну повељу Државне заједнице Србија и Црна Гора.

Државна заједница "заснована је на равноправности две државе чланице, државе Србије и државе Црне Горе". У Повељи је наведено да државна заједница има заставу, химну и грб који се уређују законом. Административни центар Србије и Црне Горе био је у Београду. Органи државне заједнице били су Скупштина Србије и Црне Горе, председник Србије и Црне Горе, Савет министара и Суд Србије и Црне Горе. Скупштина је била једнодомна. Председник и потпредседник Скупштине нису могли бити из исте државе чланице. Председник Скупштине и председник Србије и Црне Горе нису могли бити из исте државе чланице. Председник Србије и Црне Горе представљао је Државну заједницу у земљи и иностранству и председавао Саветом министара који се састојао од пет министарстава. Одређено је да после периода од две године министри спољних послова и одбране замене функције са својим заменицима који су били из друге државе чланице.

У Уставној повељи је истакнуто да "по истеку периода од три године државе чланице имају право да покрену поступак за промену државног статуса, односно за иступање из Државне заједнице Србија и Црна Гора". Црна Гора је то право искористила, организовала референдум 21. маја 2006. и постала независна држава.

 

Списак конститутивних аката

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS