Резолуција о оснивању Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, 27. новембар 1942.
Прочитај ми

Почетна страна резолуције о осниванју АВНОЈ-аНа Првом заседању АВНОЈ-а у Бихаћу представници народа свих земаља Југославије без разлике народности, вере и политичко-партијске припадности донели су Резолуцију у којој су констатовали: да је априлски слом Југославије непосредна последица ненародне политике и низа издаја војног и политичког вођства; да зверства четника Драже Михаиловића нису мање свирепа и мање масовна од зверстава окупатора, усташких и Недићевих банди; да се велики део официра, општински и државни апарат бивше Југославије ставио у службу окупатора; да је једино Комунистичка партија Југославије остала верна народу, његовој слободи и позвала све народе на заједничку оружану борбу против окупатора.

После изнетих констатација у Резолуцији је истакнута огромна и неограничена љубав према Совјетском Савезу; поздрављени су победнички напори америчких, британских и француских трупа; наведено: да се народноослободилачка војска својим победама издигла до чиниоца међународног значаја; да југословенска избегличка влада сноси пуну одговорност за зверства која су починили четници Драже Михаиловића; да су народноослободилачки одбори органи народне демократске власти; да је АВНОЈ општенародно и општепартијско политичко представништво народноослободилачке борбе у Југославији; да "представници свију земаља Југославије окупљени у слободном Бихаћу одлучују да се конституишу у Антифашистичко веће народног ослобођења Југославије, као највиши политички израз створеног чврстог јединства народа Југославије", чији је основни задатак коначно ослобођење свих југословенских народа и стварање услова за равноправност.

Резолуцијом је одређено да АВНОЈ бира из своје средине Извршни одбор, председника и три потпредседника. Председништво АВНОЈ-а руководило је Већем, заступало га у јавности, сазивало седнице Већа и Извршног одбора, припремало дневни ред, председавало седницама и координирало рад појединих одсека Извршног одбора који је водио текуће послове. Извршни одбор, иако de iure није, de facto је био влада нове Југославије.

АВНОЈ је био организован као једнодомна скупштина састављена од националних делегација. Представљао је особену "револуционарну скупштину федерације".

РЕЗОЛУЦИЈА О ОСНИВАЊУ АВНОЈ-а Преузмите овај документ у pdf формату, (1.27 MB)

 

Списак конститутивних аката

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS