Декларација Другог заседања Антифашистичког већа народног ослобођења Југославије, 29. новембар 1943.
Прочитај ми

Početna strana Deklaracije drugog zasedanja AVNOJ-aВећници су у Јајцу донели Декларацију у којој су констатовали: да је у току народноослободилачке борбе створен нов однос снага који мора бити изражен на одговарајући начин у управном и државном вођству; да су скршени остаци великосрпске хегемонистичке политике и створени материјални, политички и морални услови за будућу братску, демократску, федеративну заједницу југословенских народа, који траже од савезника да признају њихову борбу против окупатора и слободну демократску вољу; да органи народне власти треба да буду признати и поштовани у иностранству; да се југословенској "влади" у иностранству одузме право да представља југословенске народе и према краљу и монархији предузму мере које одговарају њиховом односу према народноослободилачкој борби; изразили су топла осећања према СССР-у, Великој Британији и САД, као и осећања дивљења и признања за херојску борбу и славне победе Црвене армије и савезничких снага над фашистичким освајачем; захвалили се на првој помоћи у ратном материјалу, опреми и храни која је народима Југославије указана од стране савезника; прихватили су и поздравили одлуке Московске конференције.


Početna strana Odluka AVNOJ-aПосле изнетих констатација донети су закључци на основу којих су формулисане одлуке. АВНОЈ се конституисао у врховно, законодавно и извршно представничко тело, као врховни представник суверенитета народа и државе Југославије. Донео је неколико одлука од којих су три конститутивног карактера: Одлуку о врховном законодавном и извршном народном представничком телу Југославије и Националном комитету ослобођења Југославије као привременим органима врховне народне власти у Југославији за време народноослободилачког рата; Одлуку о одузимању права законите владе Југославије тзв. југословенској влади у иностранству и о забрани повратка у земљу краљу Петру ИИ Карађорђевићу; Одлуку о изградњи Југославије на федеративном принципу.


Početna strana Odluka Predsedništva AVNOJ-aОдлукама АВНОЈ-а основани су врховни државни органи нове Југославије. Изабрано је Председништво АВНОЈ-а које су сачињавали председник, пет потпредседника, два секретара и 55 чланова. Председништво АВНОЈ-а је донело Одлуку о именовању НКОЈ-а, као органа са свим обележјима владе, преко које је АВНОЈ остваривао своју извршну функцију.


Одлуке Другог заседања АВНОЈ-а имају уставни карактер. Тим одлукама прекинут је унутрашњи континуитет са Краљевином Југославијом јер оне не црпе своју снагу из Устава Краљевине Југославије од 1931, али није прекинут међународно правни континуитет Југославије као субјекта међународног права. Монархија није укинута, али је "правно суспендована".

 

 

ДЕКЛАРАЦИЈА II ЗАСЕДАЊА АВНОЈ-А Преузмите овај документ у pdf формату, (544.29 kB)

ОДЛУКЕ АВНОЈ-А Преузмите овај документ у pdf формату, (1.03 МB)

ОДЛУКЕ ПРЕДСЕДНИШТВА АВНОЈ-А Преузмите овај документ у pdf формату, (427.48 kB)

 

Списак конститутивних аката

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS