Амандмани на Устав из 1974. године
Прочитај ми

Реформе југословенске државе настављене су амандманима из 1981. и 1988. године. Амандмани I-VIII усвојени 3. јула 1981. садрже принципе о колективном раду, одлучивању и одговорности. Идејно-политичка аргументација ових амандмана је почивала на тези да је индивидуализација функција одлучивања и управљања у сукобу са природом друштвене својине, друштвеним самоуправљањем, делегатским системом и равноправношћу народа и народности. Пракса је међутим показала да је генерална примена принципа колективног одлучивања и управљања довела до блокаде и апсурда оперативну страну пословања и обезбеђење њеног континуитета, изазивајући на другој страни деперсонализацију одговорности, појаву без преседана у савременој историји.

По овим амандманима председник и потпредседник Скупштине СФРЈ и председник већа Скупштине СФРЈ бирани су на годину дана. Одређено је да за председника СИВ-а не може бити бирано исто лице два пута узастопно, а чланови СИВ-а могли су бити бирани највише два пута узастопно на исту функцију.

Амандмани IX-XLVIII, усвојени 25. новембра 1988, проширили су основу за јединствено југословенско тржиште и у извесној мери законодавна права федерације. Сачувано је начело консензуса у одлучивању о битним питањима на нивоу федерације.

Усвојена је законска одредба да је химна СФРЈ "Хеј Словени". Пре тога назив химне регулисан је Законом о употреби грба, заставе и химне од 22. априла 1977. Тако је југословенска држава тек при крају свог постојања и званично добила химну.

 

Списак конститутивних аката

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS