Детаљи фонда
Број фонда: 147 Назив фонда: SAVEZNA KOMISIJA ZA PREGLED FILMOVA Ствараоци архивске грађе: Savezna komisija za pregled filmova Граничне године фонда: 1949-1971. Граничне године грађе: 1944-1971. Историјат творца фонда: Komisija za pregled filmova pri Komitetu za kinematografiju vlade FNRJ prvi put se pominje 6.04.1949. godine u okviru Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje.
Ukazom o reorganizaciji Vlade FNRJ od 7.04.1951, poslovi iz nadležnosti ukinutog Komiteta za kinematografiju prenose se na novoosnovani Savet za nauku i kulturu vlade FNRJ. Uredbom o pregledu filmova za javno prikazivanje od 6.05.1953. godine, Komisija za pregled filmova preimenovana je u Saveznu komisiju za pregled filmova. Po ovoj Uredbi pregled filmova vrše i odobrenje za javno prikazivanje daju Savezna komisija za pregled filmova i republičke komisije za pregled filmova. Istom Uredbom Savezna komisija za pregled filmova postaje predračunska ustanova sa samostalnim finansiranjem.
Uredbom o izmenama Uredbe o pregledu filmova za javno prikazivanje i Rešenjem
iz 1954. godine, Savezna komisija za pregled filmova prestaje sa radom kao ustanova sa samostalnim finansiranjem i do Uredbe o Saveznoj komisiji za pregled filmova iz 1962. godine nastavlja sa radom kao organ uprave pri Sekretarijatu Saveznog izvršnog veća za prosvetu i kulturu.
Savezna komisija za pregled filmova 1965. godine postaje organ u sastavu Saveznog sekretarijata za obrazovanje i kulturu, a 1967. nastavlja rad kao savezna
organizacija.
U skladu sa Zakonom o organizaciji i delovanju saveznih organa uprave i saveznih organizacija 1.10.1971. godine doneta je Odluka po kojoj se ukida i prestaje sa radom između ostalih saveznih organizacija i Savezna komisija za pregled filmova.
Период грађе фонда: FNRJ Дужина фонда: 6.5 Количина архивске грађе: 61 fascikla Стање грађе: nekompletna Степен сређености фонда: arhivistički sređen Обрађивач: Slobodanka Dojčinović Информативно средство: inventar Књиге евиденције: da Персоналије: da Индекси: ne Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS