Детаљи фонда
Број фонда: 138 Назив фонда: MINISTARSKI SAVET KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ствараоци архивске грађе: Ministarski savet Kraljevine jugoslavije Граничне године фонда: 1918-1941. Граничне године грађе: 1918-1941. Историјат творца фонда: Ukazom prestolonaslednika Aleksandra I Karađorđevića od 7.12.1918. godine o imenovanju ministara, obrazovan je prvi Ministarski savet Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Sve do donošenja Zakona o uređenju vrhovne državne uprave 31.03.1929. Ministarski savet SHS obavljao je poslove iz svoje nadležnost u skladu sa Zakonom o ustrojstvu Centralne državne uprave Knjaževstva Srbije iz 1862. godine. Zakon o kraljevskoj vlasti i o Vrhovnoj državnoj upravi od 11.01.1929., pravno je sankcionisao stanje uspostavljeno Šestojanuarskom proklamacijom kralja Aleksandra. Donošenjem Zakona o uređenju Vrhovne državne uprave od 31.03.1929, u potpunosti je regulisano pitanje nadležnosti Ministarskog saveta i ministarstava. Ovim Zakonom Ministarski savet je uspostavljen samo kao savetodavno telo, bez upravne nadležnosti, koja je ponovo uspostavljena Zakonom u ukidanju, izmeni i dopuni zakonskih propisa koji se odnose na vrhovnu državnu upravu, od 3.12.1931. godine.
Donošenjem naredaba o obrazovanju Kabineta MS, 31.01.1919, Odeljenja za izvršavanje međunarodnih ugovora, 30.11.1919. i Odeljenja za štampu, 4.12.1920, stvorena je osnovna organizaciona struktura izvršavanja poslova Predsedništva Ministarskog saveta. Pitanje uređenja i nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta u celini je regulisano zakonima donesenim tokom 1929. godine.
Uredbom o Banovini Hrvatskoj od 26.08.1939, pravno je sankcionisan državnopravni položaj ove nove oblasti u okviru Kraljevine Jugoslavije. Izvršen je prenos kompetencija sa centralne vlasti na Banovinu Hrvatsku tako da je opšta nadležnost ostala zajedničkoj centralnoj vlasti za poslove spoljne politike, narodne odbrane i vrhovne državne uprave.
Vlada Kraljevine Jugoslavije 15.04.1941. napušta zemlju i deluje u emigraciji. Ovaj period vladinog delovanja prati fond "Emigrantska vlada Kraljevine Jugoslavije".
Период грађе фонда: Kraljevina Jugoslavija Дужина фонда: 2.65 Количина архивске грађе: 22 fascikle, 14 knjiga Стање грађе: nekompletna Степен сређености фонда: arhivistički sređen Обрађивач: Nikola Žutić Информативно средство: inventar arhivske građe Књиге евиденције: da Персоналије: ne Индекси: ne Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS