Детаљи фонда
Број фонда: 130 Назив фонда: SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE Ствараоци архивске грађе: Savezno izvršno veće Граничне године фонда: 1953-1970. Граничне године грађе: 1953-1970. Историјат творца фонда: Savezno izvršno veće (SIV) kao političko-izvršni organ Savezne narodne skupštine (SNS), osnovan je Ustavnim zakonom o osnovama društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vlasti, 13. januara 1953. Po istom Zakonu nadležnost SIV je da se stara o izvršenju: saveznih zakona, saveznog društvenog plana, saveznog budžeta i dr. akata SNS; da donosi propise i preduzima mere radi njihovog izvršenja; utvrđuje predlog saveznog društvenog plana i saveznog budžeta i podnosi ih SNS; sastavlja i podnosi predloge zakona; određuje smernice za rad saveznih organa uprave; proglašava opšte pripravno stanje, opštu mobilizaciju i ratno stanje; raspolaže državnim rezervnim fondovima i dr. Na sednici Saveznog veća i Veća naroda SNS FNRJ, 14. januara 1953, izvršen je izbor predsednika Republike koji je istovremeno i predsednik SIV-a..
Prema Ustavu SFRJ, od 10. aprila 1963. SIV je organ Savezne skupštine kome se poverava političko-izvršna funkcija i odgovoran je za sprovođenje politike federacije.
Период грађе фонда: FNRJ, SFRJ Дужина фонда: 142 Количина архивске грађе: 1042 fascikli, 76  knjiga Стање грађе: nekompletna Степен сређености фонда: arhivistički sređena Обрађивач: Информативно средство: inventar Књиге евиденције: da Персоналије: ne Индекси: ne Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS