Детаљи фонда
Број фонда: 127 Назив фонда: KOMISIJA ZA VANREDNI UVOZ PREHRAMBENIH ARTIKALA VLADE FNRJ Ствараоци архивске грађе: Граничне године фонда: 1950-1952. Граничне године грађе: 1950-1952. Историјат творца фонда: Komisija za vanredni uvoz prehrambenih artikala Vlade FNRJ osnovana je Rešenjem Vlade FNRJ 1950. godine, na predlog predsednika Privrednog saveta, kao organ privremenog karaktera sa statusom pravnog lica. Komisija je, u ime Vlade FNRJ, vršila opšte poslove koordinacije sa jugoslovenskim organima i
predstavnicima organizacije CARE oko prijema i raspodele pomoći vlade SAD. Radi uspešnijeg obavljanja ovih zadataka i pravilne raspodele pomoći koju je Vlada SAD stavila na raspolaganje, preko organizacije CARE, pri Komisiji je obrazovano savetodavno telo - Savet za raspodelu pomoći. Zadatak Saveta bio je pružanje pomoći i drugim centralnim organima u izvršenju zadataka u vezi programa pomoći od CARE.
Komisija je rukovodila svim poslovima oko vanrednog uvoza prehrambenih artikala. Obavivši uspešno zadatke koji su joj bili dati, može se u nedostatku akta o ukidanju, a na osnovu računovodstvene građe, zaključiti da je likvidacija Komisije počela 25.09.1951. godine. Dalju likvidaciju vršilo je Ministarstvo finansija FNRJ.
Период грађе фонда: FNRJ Дужина фонда: 0.8 Количина архивске грађе: 7 fascikli Стање грађе: nekompletna Степен сређености фонда: arhivistički sređen fond Обрађивач: Tonka ŽupančIć Информативно средство: inventar fonda Књиге евиденције: ne Персоналије: ne Индекси: ne Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS