Детаљи фонда
Број фонда: 59 Назив фонда: SAVET ZA ENERGETIKU I EKSTRAKTIVNU INDUSTRIJU VLADE FNRJ Ствараоци архивске грађе: Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju vlade FNRJ Граничне године фонда: 1950-1951. Граничне године грађе: 1946-1951. Историјат творца фонда: Savet za energetiku i ekstraktivnu industriju (SEEI), osnovan je Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine FNRJ od 7. februara 1950. Za predsednika SEEI postavljen je ministar bez portfelja u vladi FNRJ Svetozar Vukmanović -Tempo. Zadaci SEEI bili su da donosi pravilnike, naredbe i druge opšte propise za sve privredne grane u okviru svoje nadležnosti, da predlaže planove i razrađuje proporcije proizvodnje, raspodele i investicija i da prati izvršenje osnovnih planova putem planske i operativne evidencije, da koordinira rad republičkih saveta i poništava i ukida akta republičkih saveta koja su u suprotnosti sa saveznim propisima. Kao područne jedinice SEEI bili su: Savezna uprava za geološka istraživanja, Uprava za rudarska istraživanja i rudarske studije, Direkcija za elektrifikaciju, Elektroenergetska dispečerska alužba, Rudarsko-nabavno preduzeće, Biro za inostrane nabavke elektroprivrede i Izdavačko-štamparsko preduzeće SEEI. Na osnovu Naredbe vlade FNRJ od 31. marta 1950. iz Direkcije za elektrifikaciju i Savezne uprave za geološka istraživanja SEEI izdvojena su i predata u nadležnost republika 73 preduzeća saveznog karaktera. SEEI je ukinut Ukazom Prezidijuma Narodne skupštine i prestao je sa radom 10. oktobra 1951, a njegove poslove preuzeo je Savet za industriju i građevinarstvo vlade FNRJ. Период грађе фонда: FNRJ Дужина фонда: 3.1 Количина архивске грађе: 27 fascikli, 6 knjiga evidencije Стање грађе: nekompletna Степен сређености фонда: arhivistički sređena Обрађивач: Saša Ilić, Vesna Žikić Информативно средство: inventar Књиге евиденције: da Персоналије: da Индекси: da Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS