Детаљи фонда
Број фонда: 22 Назив фонда: MINISTARSTVO ZA FEDERALNE JEDINICE DFJ Ствараоци архивске грађе: Граничне године фонда: 1945-1946. Граничне године грађе: 1945-1946. Историјат творца фонда: Sporazumom Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije i Kraljevske jugoslovenske vlade od 1. novembra 1944. godine, utvrđuje se struktura jedinstvene vlade formirane od predstavnika NKOJ-a i vlade KJ. Ovim aktom, pored predsednika, potpredsednika i ministra za pojedine resore, predviđaju se ministri bez portfelja za Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Crnu Goru, Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Ukazom kraljevskih namesnika od 7.marta 1945, na predlog Predsedništva AVNOJ-a, formirana je Vlada DFJ koja je u svom sastavu, pored ostalih, imala ministra za Srbiju Jašu Prodanovića, ministra za Hrvatsku dr Pavla Gregorića, ministra za Sloveniju Edvarda Kocbeka, ministra za BiH Rodoljuba Čolakovića, ministra za Makedoniju Emanuela Čučkova i ministra za Crnu Goru Milovana Ðilasa. Budući da ova ministarstva nisu osnovana posebnim aktom, ovaj Ukaz ujedno je i osnivački akt. Ministarstva federalnih jedinica funkcionisala su kao politička ministarstva, iako su istovremeno obavljala i najraznolikije poslove opšte uprave, kao veza između federalnih i saveznih organa. Usvajanjem Ustava 31.januara 1946, ova federalna ministarstva su početkom februara 1946. godine prešla u likvidaciju, pošto u novoj strukturi izvršno-upravne vlasti nisu bila prediđena. Sva arhiva i inventar ovih ministarstava morali su, po nalogu Predsedništva vlade FNRJ od 5.februara 1946. godine biti predani načelniku Opšteg odeljenja Predsedništva vlade. Период грађе фонда: DFJ Дужина фонда: 0.65 Количина архивске грађе: 3 fascikle i 13 kancelarijskih kniga Стање грађе: Građa fonda je fragmentarna. Степен сређености фонда: arhivistički sređen Обрађивач: Tonka Župančić Информативно средство: inventar Књиге евиденције: da Персоналије: ne Индекси: ne Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS