Детаљи фонда
Број фонда: 14 Назив фонда: MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ствараоци архивске грађе: Ministarstvo unutrašnjih dela Kraljevine SHS; Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije Граничне године фонда: 1918-1941. Граничне године грађе: 1915-1941. Историјат творца фонда: Prva Uredba o organizaciji i nadležnostima Ministarstva unutrašnjih dela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca doneta je 8. maja 1919. Godine na osnovu Kraljevog ukaza od 7. decembra 1918. godine Prema ovoj uredbi Ministarstvo unutrašnjih dela je vrhovna upravna i nadzorna vlast nad svim upravno-policijakim vlastima i organima u celoj zemlji. U nadležnost Ministarstva spadali su: unutrašnja uprava zemljom, nadzor nad samoupravnim telima i ustanovama, staranje o ličnoj, imovinskoj i državnoj bezbednosti i o javnom redu, miru i spokojstvu u zemlji, staranje da područne vlasti pravilno primenjuju zakone, raspravljanje administrativnih sporova i ostalih slučajeva koji su specijalnim zakonima stavljeni u nadležnost Ministarstva, staranje o javnom moralu, nadzor nad javnom pomoći i radom dobrotvornih društava, staranje o napretku bezbednosne struke i pripremanje zakonskih projekata i ostalog potrebnog materijala u tom cilju, kao i obavljanje svih ostalih poslova koji su specijalnim zakonom stavljeni u nadležnost Ministarstva unutrašnjih dela.
Ministarstvo je, prema pomenutoj uredbi, imalo sledeće organizacione jedinice: Kabinet ministra, Upravno odeljenje, Samoupravno odeljenje, Odeljenje za javnu bezbednost i Inspektorsko odeljenje. U okviru Ministarstva delovalo je i Odeljenje za Banat, Bačku i Baranju od 22. februara 1919. godine. Pored ovih odeljenja, krajem 1920. godine formirano je i Odeljenje državne zaštite. U Ministarstvu su bila i odeljenja koja su obavljala poslove policijake struke u pokrajinama: Odeljenje za Bosnu i Hercegovinu, Odeljenje za Hrvatsku i Slavoniju, Odeljenje za Dalmaciju, Odeljenje za Slavoniju i Računovodstvo.
U 1929. godini, u sklopu opšte reorganizacije vrhovne državne uprave, Ministarstvo je promenilo naziv u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ministarstvo je imalo  četiri odeljenja i Generalni inspektorat unutrašnje uprave: Odeljenje za državnu zaštitu, Odeljenje javne bezbednosti, Upravno odeljenje, Samoupravno odeljenje i Generalni inspektorat unutrašnje uprave (umesto ranijeg Inspektorskog odeljenja). U sastav Upravnog odeljenja ušao je Kabinet ministra. Tokom 1931. godine poslovi opšte statistike  preneti su iz nadležnosti Predsedništva Ministarskog saveta u nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Poslednja reorganizacija Ministarstva izvršena je krajem 1940. godine, u sklopu provođenja mera ratne pripravnosti.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Jugoslavije delovalo je u zemlji do aprila 1941. godine. Odlaskom Vlade u emigraciju, Ministarstvo je delovalo u okviru Vlade u Londonu za period 1941-1945.
Период грађе фонда: kraljevina Дужина фонда: 32.1 Количина архивске грађе: 244 fascikle, 138 knjiga, 6 kartoteka Стање грађе: Степен сређености фонда: arhivistički obrađena Обрађивач: Информативно средство: inventar, kartoteka Књиге евиденције: da Персоналије: da Индекси: ne Микрофилмован: da Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS