Детаљи фонда
Број фонда: 3 Назив фонда: MINISTARSTVO ZA KONSTITUANTU Ствараоци архивске грађе: Ministarstvo za konstituantu Граничне године фонда: 1945-1946. Граничне године грађе: 1945-1946. Историјат творца фонда: Ministarstvo za konstituantu osnovano je 7.03.1945. godine Ukazom kraljevskih namesnika, na predlog Predsedništva AVNOJ-a o postavljenju Ministarskog saveta Vlade DFJ. Istim aktom Edvard Kardelj postavljen je za ministra ovog Ministarstva.
Ministarstvo za konstituantu pripremalo je ustavne propise i osnovne zakone i radilo na izgradnji celokupnog državnog sistema narodnooslobodilačkih odbora,
centralnih i federalnih organa. Osnovni zadatak Ministarstva bio je pripremanje
akata neophodnih za izbor i konstituisanje Ustavotvorne skupštine, kao i nacrta
prvog ustava nove države. U okviru Ministarstva za konstituantu formirano je
7.09.1945. godine savetodavno telo - Komisija za Ustav sa zadatkom da proučava pitanja u vezi sa izgradnjom državne organizacije i ostala ustavna pitanja, kao i da izradi Nacrt na osnovu koga će Ministarstvo za konstituantu izraditi predlog ustava i dostaviti ga vladi DFJ i Ustavotvornoj skupštini.
Donošenjem Ustava januara 1946. godine i formiranjem nove Vlade FNRJ
1.02.1946. prestao je rad Ministarstva za konstituantu, pošto je izvršilo svoj osnovni zadatak.
Период грађе фонда: FNRJ Дужина фонда: 0.8 Количина архивске грађе: 9 fascikli, 1 knjiga Стање грађе: nekompletna Степен сређености фонда: arhivistički sređena Обрађивач: Slobodanka Dojčinović Информативно средство: sumarni inventar Књиге евиденције: da Персоналије: ne Индекси: ne Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS