Детаљи фонда
Број фонда: Назив фонда: Ствараоци архивске грађе: Граничне године фонда: Граничне године грађе: Историјат творца фонда: Период грађе фонда: Дужина фонда: Количина архивске грађе: Стање грађе: Степен сређености фонда: Обрађивач: Информативно средство: Књиге евиденције: Персоналије: Индекси: Микрофилмован: Дигитализован:
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS