Претражите базу Инвентар
Прочитај ми

У бази Инвентар налази се садржај 118 информативних средстава инвентара, доступних истраживачима архивске грађе и у штампаном облику у читаоници Архива. Омогућавањем претраживања базе по садржају јединица описа, њиховом називу и по индексима архивске грађе, учињен је први корак ка установљавању виртуелне читаонице Архива која ће бити отворена и доступна истраживачима у свако време и са сваког места.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS