Коришћење грађе
Прочитај ми

Иако је основна мисија архива чување докумената као сведочанства времена у коме су настајали, свој пуни смисао архив добија тек онда када се та документа припремљена за ту сврху дају на увид научној и стручној јавности.

Од 1958. године, када је Архив отворио читаоницу и омогућио истраживачима различитих профила увид у богатство података похрањених у фондовима и збиркама које се у њему чувају, па до 2012. године, читаоницу је посетило 12.578 истраживача. Обрађене су различите теме из области политичке, културне, социјалне, економске, националне и локалне историје.

Осим коришћења у научно-истраживачке сврхе, архивска грађа се користи ради остваривања права правних и физичких лица, за оперативне потребе државних органа и у оквиру културно-просветне делатности Архива, ради излагања и објављивања.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS