1998. - "Југославија 1918-1998."
Прочитај ми

Насловна страна проспекта Место и датум отварања изложбе: Сава центар, Београд, 01. децембaр 1998.
Организација: Архив Југославије
Аутор изложбе: мр Гојко Маловић и Митар Тодоровић
Информативно средство: проспект
 

Data/Images/aj_9_miz1_l3_s_no1.jpg

Етнографска карта Југословена
из 1917. године

 

Data/Images/aj_9_miz1_l4a_s.jpg

Крфска декларација,
20.07.1917. године
(Прва страна)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l4b_s.jpg

Крфска декларација,
20.07.1917. године
(Друга страна)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l8_s.jpg

Фотографија:
Учесници Велике Народне скупштине
српског народа у Црној Гори,
који су донели одлуку о уједињењу
Црне Горе са Србијом,
Подгорица, 26.11.1918.

 

Data/Images/aj_9_miz1_l16a_s_no1.jpg

Декларација Владе
Сједињених Америчких Држава,
од 06.02.1919. године,
којом се поздравља уједињење
Срба, Хрвата и Словенаца
(Прва страна)

Data/Images/aj_9_miz1_l16b_s_no1.jpg

Декларација Владе
Сједињених Америчких Држава,
од 06.02.1919. године,
којом се поздравља уједињење
Срба, Хрвата и Словенаца
(Друга страна)

Data/Images/aj_9_miz1_l17_s_no1.jpg

Указ о проглашењу 1. децембра
за државни празник
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

 

Data/Images/aj_9_miz1_l20_s_no1.jpg

Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
("Видовдански устав"),
28.06.1921. године

 

Data/Images/aj_9_miz1_l31_s_no1.jpg

Одлука II заседања АВНОЈ-а
о организацији Југославије
на федеративном принципу,
29.11.1943. године

 

Data/Images/aj_9_miz1_l41a_s_no1.jpg

Декларација о проглашењу
Федеративне Народне Републике Југославије,
29.11.1945.
(Прва страна)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l41b_s_no1.jpg

Декларација о проглашењу
Федеративне Народне Републике Југославије,
29.11.1945.
(Друга страна)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l41c_s_no1.jpg

Декларација о проглашењу
Федеративне Народне Републике Југославије,
29.11.1945.
(Трећа страна)

 

Data/Images/aj_9_miz1_l42_s_no1.jpg

Устав ФНРЈ,
31.01.1946. године

 

Data/Images/aj_9_miz1_l54_s.jpg

Декларација шефова држава и влада
несврстаних земаља, 
I конференција шефова држава или влада несврстаних земаља,
Београд 1-6.09.1961. године

 

Data/Images/aj_9_miz1_l52_s.jpg

Карта СФРЈ са републичким и
покрајинским границама,
1990. година

 

Data/Images/aj_9_miz1_l63_s.jpg

Устав Савезне Републике Југославије,
27.04.1992.

Погледајте легенду свих приказаних докумената

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS