Плакати

Data/Images/aj_9_iovo1_10_1_s.jpg


Плакат "Брига за рањенике и борце данас је наша прва најпреча дужност"

димензије: 59x84cm

Аутор: Петaр Лубарда

 Data/Images/aj_9_iovo1_10_2_s.jpg

Плакат о састанку скупштине Сталног савета Мале антанте у Синаји, 1. децембар 1936.

димензије: 23x18cm

сигнатура: АЈ-74-194-241

И ово је архивска грађа

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS