Брошуре

Data/Images/aj_9_iovo1_02_01_s.jpg

Насловна страна брошуре издате поводом одржавања Светске изложбе у Сан Франциску 1939. године
димензије: 35,5x25cm

сигнатура: АЈ-371

Data/Images/aj_9_iovo1_02_2_s.jpg

Насловна страна брошуре: Железнице у служби народне привреде, Београд 1938. година
димензије: 22x14,4cm

сигнатура: АЈ-37-12-81

Data/Images/aj_9_iovo1_02_3_s_no1.jpg

Насловна страна брошуре: Улога и значај модерне авијације, Нови Сад 1928. година

сигнатура: АЈ-66-480-755

Data/Images/aj_9_iovo1_02_4_s.jpg

Насловна страна брошуре: Три године владе др Милана Стојадиновица, Београд 1938. година
димензије: 21x24cm

сигнатура: АЈ-37

Data/Images/aj_9_iovo1_02_5_s.jpg

Насловнe странe брошурa: Резолуција Информбироа о стању у Комунистичкој партији Југославије и Изјава ЦК КПЈ поводом Резолуције ИБ, 28. и 29. јуна 1948.
димензије: 17x12cm

сигнатура: AJ-507, IX-119-I-39

 Data/Images/aj_9_iovo1_02_6_s.jpg

Насловна страна брошуре Ј. Ж. Милосављевића "Српско-хрватски спор" којом се на стварање Бановине Хрватске реагује као на пораз српске државне идеје, 30. август 1939.

сигнатура: АЈ-37-10-59

И ово је архивска грађа

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS