Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе (Година V, бр. 1)

Data/Images/aj_cas_2005_kor.jpgНедавно је из штампе изашао нови број Архива, часописа Архива Србије и Црне Горе (бр. 1 за 2004. годину). Пету годину излажења часопис дочекује држећи се завидних стандарда које је себи наметнуо, а који се огледају у стручној ширини и научном квалитету радова које публикује.

У првом броју Архива за текућу годину, на 158 страна текста, штампано је 14 прилога исто толиког броја аутора. Прилоге је објавило 11 сарадника Архива СЦГ и по један сарадник Архива Републике Словеније, Института за славистику и балканистику Руске академије наука и Института за новију историју Србије. На овај начин Архив наставља традицију "отворености" за сарадњу са свим релевантним архивистичким и научним, домаћим и страним, институцијама и њиховим сарадницима, уз жељу да се та сарадња даље прошири.

Осам прилога у Архиву бр. 1 за 2004. чине ауторски радови. Рубрика Архивистика садржи прилоге о: искуствима Дирекције архива француског МИП-а на валоризацији архивске грађе; специфичности установе Народне банке Југославије у погледу постојања више архивских фондова у једној институцији; законским оквирима и практичним искуствима приступу јавним подацима и документима у Словенији; архивском фонду југословенског конзуларног представништва у Кејптауну (1937-1946.); те историјату заштите писаних споменика културе и конзерваторско-рестаураторским пословима на спречавању и санацији оштећења насталих дејством бактерија.

Још једна специфичност Архива, када је домаћа периодика у питању, настављена је и у новом броју часописа. Наиме, Архив стране прилоге писане на неком од светских језика публикује двојезично. Тако је и овај пут, у рубрици Историографија, учињено са радом московског историчара др Андреја Шемјакина – његов рад о историји "цркве Вронског" у селу Горњи Адровац штампан је у оригиналу на руском језику и у српском преводу. Иста рубрика садржи још и рад о делатности Посланства Краљевине Србије и Краљевине СХС за Данску и Норвешку у Копенхагену (1918-1920.).

У рубрици Документа критички су објављена (са пригодном уводном студијом и релевантним научним апаратом), два извештаја о Југословенима на студијама у Пољској и њиховом односу према Резолуцији Информбироа 1948. године.

Рубрика Галерија садржи уводну напомену (историјат) и 28 фотографија из делатности Америчког комитета за помоћ Југославији – институције југословенских емиграната у САД и америчке владе за пружање хуманитарне и друге материјалне помоћи пострадалој земљи у периоду 1944-1948. године.

Коначно, у Архиву су објављена прикази новије архивистичке периодике (руске) и историографских публикација (укупно четири прилога).

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS