Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе (Година IV, бр. 1-2)

Насловна страна часописа Архив бр.1 из 2004. годинеТоком 2003. и 2004. године, залагањем редакције, запослених у Архиву СЦГ и осталих сарадника, реализован је, и у мају 2004. године изашао из штампе нови број часописа "Архив". Одевен у ново рухо (редизајнираних корица) и са новом динамиком излажења (полугодишњак), "Архив" је и овог пута настојао да обухвати што шири оквир архивских и историографских тема. На преко 250 страна текста овог двоброја објављено је 14 ауторских радова и 17 других прилога (публиковање архивске грађе, прикази међународне сарадње, прикази књига и часописа и др) двадесетшесторо сарадника.

Насловна страна часописа Архив бр.2 из 2004. годинеКао тема броја наметнуло се питање валоризације (вредновања) архивске грађе у светлу нових историографских тенденција. Овој теми, кроз коју архивисти треба да одговоре на захтеве савремене историографије, посвећено је пет радова (9-47). Радови углавном извиру из праксе архивиста на сређивању и обради фондова и показују њихова настојања да понуде истраживачима одговоре на изазове при сагледавању друштвене историје, схваћене у најширем смислу.

Остали радови у рубрици Архивистика посвећени су питањима оралне историје (48-53), фотографије као историјског извора (54-62), историје институције (63-78) и електронских достигнућа у раду Архива (79-94).

Рубрика Историографија обухвата радове о идеолошком усмерењу српског културног друштва "Просвјета" (95-109), односима Југославије и Запада у време Суецке кризе (110-125), писању гласила ХСС-а "Дом" о скупштинском атентату 1928. године (126-144) и писању британске штампе о југословенско-италијанским односима у периоду 1929-1931. година (145-159).

Остале рубрике садрже критички објављена архивска документа (о конгресу у селу Ба 1944. године и гледиштима УДБ-е на Београдски универзитет 1951. године) (160-188), фотогалерију на тему Кнез Павле Карађорђевић (189-196), приказе из међународне билатералне и мултилатералне архивске сарадње (197-226), осврт на рад Семинара друштвене историје у Истраживачкој станици Петница (227-230), приказе новије архивистичке периодике и историографских публикација (231-245), те сећање на преминулог колегу мр Комнена Р. Пијевца (246-247).

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS