Промоције

Издања зборника архивске грађе или књига насталих на основу истраживања у Архиву прате и промоције које се углавном организују у згради Архива, у великој сали у приземљу. Промоције се редовно чине и за издања чији је Архив суиздавач.

У периоду од 2000. године одржане суследеће промоције:

2019. година

Београд, 28. октобар 2019.

Београд, 25. јун 2019.

Београд, 30. мај 2019.

2017. година

Врање, 9. јун 2017.

2016. година

Москва, 22. септембар 2016.

2015. година

Београд, 2. јул 2015.

2014. година

Москва, 5. децембар 2014.

Београд, 19. новембар 2014.

Београд, 21. октобар 2014.

Београд, 19. септембар 2014.

Београд, 10. јул 2014.

Београд, 15. мај 2014.

2013. година

Чачак, 24. децембар 2013.

Београд, 24. јун 2013.

Београд, 25. октобар 2013.

2012. година

Београд, 23. јануар 2012.

2011. година

Београд, 19. октобар 2011.

Бања Лука, 11. март 2011.

Београд, 24. јануар 2011.

2008. година

Бања Лука, 18. април 2008.

2007. година

Београд, 23. фебруар 2007.

  • Богдан Лекић, Архивистика, Београд, 2006.

2006. година

април 2006.

2005. година

Београд, 26. јануар 2005.

  • Мр Горан Милорадовић, Карантин за идеје, логори за изолацију сумњивих елемената у Краљевини СХС 1919-1922, Београд, 2004.
  • Мр Драгомир Бонџић, Београдски универзитет 1944-1952, Београд, 2004.

Београд, 12. април 2005.

  • Исидор Ђуковић, Рудничани и Tаковци у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918, Горњи Милановац, 2005.

Београд, 15. јун 2005.

  • Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 - Случај Југославије, Зборник радова са међународне научне конференције, Београд, 3-4. новембар 2003. Београд, 2005.
  • Архив, часопс Архива Србије и Црне Горе (Година V, бр. 2)

Београд, 19. октобар 2005.

Београд, 14. децембар 2005.

  • Др Момчило Исић, Основно школство у Србији 1918-1941, књ. 1 и 2, Београд, 2005.
  • Мр Слободан Селинић, Београд 1960-1941, снабдевање и исхрана, Београд, 2005.

2004. година

Београд, 08. децембар 2004.

2002. година

Београд, 27. фебруар 2002.

2001. година

Београд, 22. јануар 2001.

2000. година

Београд, 20. јануар 2000.

Београд, 26. април 2000.


© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS