ЈУГОСЛАВИЈА – СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ 1955-1980

Data/Images/kor_yu_sad_odnosi_m.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: Миладин Милошевић
Уређивачки одбор: др Драган Богетић, проф. др Љубодраг Димић, Душан Јончић, Милан Медаковић, Миладин Милошевић,
Митар Тодоровић
Приређивачи: Миладин Милошевић, др Драган Богетић
Предговор: др Драган Богетић
Штампа: Планета принт Београд
Тираж: 300 примерака
Београд, 2017.

Преузмите:
- садржај Преузмите овај документ у pdf формату, (185 kB),
- увод Преузмите овај документ у pdf формату, (241 kB)

Зборник докумената Југославија – Сједињене Америчке Државе, Сусрети и разговори највиших званичника Југославије и САД, 1955–1980. представља наставак едиције Архива Југославије "Спољна политика Југославије".
Укупно је представљено 42 документа. Први у низу је "Забелешка о разговорима председника ФНРЈ Јосипа Броза Тита са америчким министром иностраних послова Џоном Фостером Далсом" од 6. новембра 1955. као први разговор председника Југославије са тако високим званичником Сједињених Америчких Држава, а последњи документ "Стенографске белешке са разговора председника Председништва СФРЈ Цвијетина Мијатовића и председника Сједињених Америчких Држава Џими Картера, одржаних 24. јуна 1980." у Београду. Та посета била је последња посета једног председника САД Југославији.
Документа која се објављују у овој књизи налазе се у архивским фондовима Архива Југославије: АЈ-837 (Кабинет председника Републике) и АЈ-803 (Председништво СФРЈ), као и у Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике Србије (два документа), што је назначено на крају сваког поједног документа. Документа се објављују први пут у њиховом интегралном тексту, на латиничном писму како су и написани у оригиналу.
Структуру књиге чине: увод, предговор - уводна студија о југословенско-америчким односима, документа од бр. 1-42, регистар личних имена и списак скраћеница.
Зборник су приредили Миладин Милошевић и др Драган Богетић, а уводну студију написао је др Драган Богетић.

"...Председник Југославије Јосип Броз Тито у оквиру своје веома богате и живе спољнополитичке активности, сретао се и водио разговоре са водећим светским државницима и дипломатама који су обликовали и битно утицали на међународне односе, али и са онима који су били мање утицајни, који су се борили и тражили своје место у међународној заједници.
Међу најзначајније сусрете и разговоре које је имао председник Југославије без сумње спадају они које је имао са званичницима две водеће силе Истока и Запада – Совјетског Савеза и Сједињених Америчких Држава.
Осим са шефовима држава, председник Југославије је често разговарао са председницима влада, али и са министрима иностраних послова.
Посебно место када је у питању спољна политика југословенског председника заузимају његови разговори са амбасадорима aкредитованим у Југославији. Taко је са амбасадорима САД имао је више од педесет разговора.
Посебно занимљиви и садржајно богати су разговори које су водили шефови дипломатија две државе.
У сусретима највиших званичника две државе (1955-1980), доминирала су питања из међународних односа, тако да практично нема питања тада актуелног у свету о коме није разговарано и о коме нису изнета мишљења, ставови, оцене. Наравно, ту су и питања билатералних односа између две земље..."
(Из уводних напомена Миладина Милошевића).

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS