НОВА ИЗДАЊА - 2020. година

Југославија и Европска Унија (1957-1992)

Data/Images/kor_yu_eu_m.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: др Милан Терзић, директор Архива Југославије
Приређивач: др Милан Игрутиновић
Предговор: др Милан Игрутиновић
Штампа: Планета принт, Београд
Тираж: 300 примерака
Београд, 2020.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (504 kB),
- садржај Преузмите овај документ у pdf формату, (103 kB)

Немци о Краљевини Југославији (1920 - 1929)

Data/Images/kor_nemci_o_kj_m.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: др Милан Терзић, директор Архива Југославије
Аутор:  др Живко Аврамовски
Редактор: др Милан Кољанин
Предговор: др Живко Аврамовски
Штампа: Планета принт, Београд
Тираж: 500 примерака
Београд, 2020.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (159 kB), 
- садржај Преузмите овај документ у pdf формату, (86.2 kB)

СТРАНЦИ "Гастарбајтери" Страна стручна радна снага у привреди Југославије(1945-1950)

Data/Images/kor_stranci_m.jpg

Издавач: Архив Југославије
Главни и одговорни уредник: др Милан Терзић, директор Архива Југославије
Аутор др Саша Илић
Предговор: др Саша Илић
Штампа: Планета принт, Београд
Тираж: 300 примерака
Београд, 2020.

Преузмите:
- предговор Преузмите овај документ у pdf формату, (632 kB), 
- садржај Преузмите овај документ у pdf формату, (137 kB)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS