Архивистика и историографија

1. АНЂЕЛКОВИЋ, Момчило
Зграда Архива Југославије: од Дома Краља Александра I за ученике средњих школа до Архива Југославије : (1930-2003) / Момчило Анђелковић. - Београд : Архив Југославије, 2003 (Београд: Служба за заједничке послове Савезне владе и савезних органа управе). - 63 стр. ; илустр. делимично у боји; 21x26 цм

2. Британци о Краљевини Југославији : годишњи извештаји Британског посланства у Београду 1921-1941. Књ. 1-3 / Живко Аврамовски. - Београд : Архив Југославије : Југословенска књига ; Загреб : Глобус, 1986-1996. - (709 ; 716 ; 841) стр. ; 24 цм (лат.) (Књ. 1-3 распарчано)

3. Четврта седница ЦК СКЈ – Брионски пленум : стенографске белешке са Четвртог пленума, материјали Извршног комитета ЦК СКЈ, извод из стенографских бележака шесте седнице ЦК СК Србије, реаговања домаће и стране јавности, писма и телеграми, изјаве и др. / приредио Јован П. Поповић. – Београд : Архив Југославије : Принтер Комерц, 1999. – 957 стр. – (Документи за историју Југославије) (лат.)  (распарчано)

4. Дипломатска преписка Српске владе 1917. год. : збирка докумената / приредили Миодраг Зечевић, Миладин Милошевић. - Београд : Народно дело : Архив Југославије, 1991. - 381 стр. ; 24 цм. - (Историјско-мемоарска библиотека ; Коло 2, књ. 1) (распарчано)

5. Документи централних органа КПЈ, НОР и револуција(1941-1945). Књ. 22-23. Београд : Архив Југославије, 1996. - (682 ; 736) стр. - 23 цм; (лат.) 

6. Документи историје Југославије : Државна комисија за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача из Другог светског рата. Књ. 1-4 / приредили Миодраг Зечевић, Јован П. Поповић. - Београд : Архив Југославије : ЗАД : Принтер комерц, 1996-2000. - (482 ; 691 ; 720 ; 959) стр. ; 24 цм (лат.) (Књ. 1-2 распарчано)

7. ЖУТИЋ, Никола
Краљевина Југославија и Ватикан : однос југословенске државе и римске цркве 1918-1935 / Никола Жутић. - Београд : Maštel commerce: Архив Југославије, 1994. - 467 стр. ; 24 цм (лат.) (распарчано)

8. Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1929-1931 / приредили Љубодраг Димић, Никола Жутић, Благоје Исаиловић. – Београд : Службени лист СРЈ : Архив Југославије, 2002. – LXIII, 412 стр. : илустр. ; 24 цм (распарчано)

9. Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1941-1945 / приредили Комнен Пијевац, Душан Јончић; предговор Љубодраг Димић. - Београд : Службени лист СЦГ : Архив Србије и Црне Горе, 2004 (Београд: Атеље Богдановић). - 528 стр.; 24 цм. - (Библиотека Документи)

10. Записници са седница Политбироа Централног комитета КПЈ : (11. јун 1945 - 7.јул 1948) / приредио Бранко Петрановић. - Београд : Архив Југославије : Службени лист СРЈ, 1995. - 864 стр. ; 23 цм. - (Извори за историју Југославије) (лат.) (распарчано)

11. Зборник радова са Међународног округлог стола Тито-Стаљин : Београд, 25. октобар 2006 / главни и одговорни уредник Миладин Милошевић. – Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2007. – 209 стр. ; 24 цм

12. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије. Књ. 1, (Август - децембар) 1930. године / приредили Нада Петровић, Саша Илић ; увод Милан Ристовић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2005. - XIV, 298 стр. ; 24 цм. - (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

13. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину. Књ. 2 / приредили Нада Петровић , Јелена Бакић ; предговор Момчило Павловић. – Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2007. – XII, 527 стр. ; 24 цм. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

14. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1932. годину. Књ. 3 / приредила Нада Петровић ; предговор Предраг Симић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2008. - XV, 487 стр. - (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

15. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1933. годину. Књ. 4 / приредиле Нада Петровић, Јелена Ђуришић ; предговор Љубодраг Димић. – Београд : Архив Југославије, 2009. – XVI, 523 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

16. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. годину. Књ. 5 / приредиле Нада Петровић, Јелена Ђуришић ; предговор Милан Ристовић. – Београд : Архив Југославије, 2010. – XIII, 532 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

17. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1935. годину. Књ. 6 / приредила Нада Петровић ; предговор Мира Радојевић. – Београд : Архив Југославије, 2011. – XXI, 518 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

18. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину. Књ. 7 / приредила Нада Петровић ; предговор Душан Батаковић. – Београд : Архив Југославије, 2012. – XIX, 698 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

19. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1937. годину. Књ. 8 / приредила Нада Петровић ; предговор Александар Животић. – Београд : Архив Југославије, 2013. – XIX, 751 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

20. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1938. годину. Књ. 9 / приредила Јелена Ђуришић. – Београд : Архив Југославије, 2014. - 724 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

21. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1939. годину. Књ. 10 / приредила Јелена Ђуришић. предговор Милан Ристовић. – Београд : Архив Југославије, 2015. - 625 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

22. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1940. годину. Књ. 11 / приредио Драган Теодосић ; предговор Мира Радојевић. – Београд : Архив Југославије, 2015. - 653 стр. – (Едиција Извори за историју међународних односа 1930-1940)

23. 1948 – Југославија и Коминформ : педесет година касније / студије Ранко Петковић … (и др.). – Београд : Међународна политика : "Службени лист СРЈ" : Архив Југославије … (и др.), 1998. – 337 стр. (лат.) (распарчано)

24. ЈОВАНОВИЋ, Драгољуб
Политичке успомене. Књ. 1-12 / Драгољуб Јовановић. – Београд : Култура : Архив Југославије : Правни факултет Универзитета : "Филип Вишњић", 1997-2008. – (326 ; 331 ; 337 ; 366 ; 363 ; 350 ; 272 ; 360 ; 349 ; 339 ; 320 ; 397) стр.

25. ЈОВАНОВИЋ, Јован М.
Дневник : (1896-1920) / приредили Радош Љушић и Миладин Милошевић. - Нови Сад : Прометеј ; Београд : Радио-телевизија Србије : Архив Југославије, 2015. - 721 стр.

26. Југославенске владе у избјеглиштву 1941-1943 : документи / приредио Богдан Кризман. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 529 стр. ; 24 цм (Плава библиотека) (лат.) (распарчано)

27. Југославија – Алжир, зборник радова са научне конференције одржане у Алжиру 27. јануара 2013. / главни и одговорни уредник Миладин Милошевић. - Београд : Архив Југославије, 2013. - 162 стр. : илустр. 24 cm

28. Југославија - Индонезија 1945-1967 : истраживања и документа / Љубодраг Димић, Александар Раковић, Миладин Милошевић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 535 стр.

29. Југославија - Сједињене Америчке Државе : поруке председника Југославије и Сједињених Америчких Држава : 1944-1980 . / приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 354 стр.

30. Југославија - Сједињене Америчке Државе : сусрети и договори највиших званичника Југославије и САД : 1955-1980 / приредили Миладим Милошевић, Драган Богетић ; предговор Драган Богетић. - Београд : Архив Југославије, 2017. - 470 стр.

31. Југославија - СССР : сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР : 1946-1964. Том 1 / одговорни приређивач Љубодраг Димић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 780 стр.

32. Југославија - СССР : сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР : 1965-1980. Књ. 2  / приређивачи Л- А. Величанскаја... и др. ; предговор Љубодраг Димић, А. С Аникиеев. - Београд : Архив Југославије, 2016. - 923 стр.

33. Југославија и Уједињени народи 1941-1945 / Слободан Нешовић, Бранко Петрановић. - Београд : Народна књига : Архив Југославије, 1985. -675 стр. ; 24 цм. - (Библиотека Извори) (распарчано)

34. Југословенска држава и Албанци. Књ. 1-2 / приредили Љубодраг Димић, Ђорђе Борозан. - Београд : Службени лист СРЈ : Архив Југославије : Војно-историјски институт, (1998-1999). – (785 ; 891) стр. ; 24 цм (Књ. 2 распарчана)

35.  Југословенске владе у избеглиштву 1943-1945 : документи / приредио Бранко Петрановић. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 447 стр. ; 24 цм (Плава библиотека) (лат.)  (распарчано)

36.  Југословенско-aлжирски односи 1956-1979 / приредили Миладин Милошевић, Нада Пантелић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 972 стр.

37.  Југословенско-амерички односи 1918-1945 : зборник докумената / приредили Предраг Крејић, Митар Тодоровић ; предговор Чедомир Антић. - Београд : Архив Југославије, 2015. - XII, 481 стр.

38.  Југословенско-ирачки односи : 1955-1979 : документа о спољној политици Југославије / приредили Нада Пантелић, Милан Медаковић ; предговор Александар Животић. - Београд : Архив Југославије, 2015. - XXXVI, 298 стр.

39. КОРАЋ, Љубиша
Организација федерације у социјалистичкој Југославији 1943-1978 / Љубиша Кораћ. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 488 стр. ; 24 цм (лат.) (распарчано)

40. КОСАНОВИЋ, Сава Н.
Југославија је била осуђена на смрт : смисао Московског споразума ; припремио за штампу и уводне напомене написао Богдан Кризман. - Загреб : Глобус ; Београд : Архив Југославије, 355 стр. 24 цм (лат.)  (распарчано)

41. Културна политика Југославије : 1945-1952 : зборник докумената. Књ. 1-2  приредили  Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић, Иван Хофман. – Београд : Архив Југославије, 2009. – (613 ; 558) стр.

42. ЛЕКИЋ, Богдан
Архивски извори за историју социјалистичке Југославије 1943-1953 / Богдан Лекић. - Београд : Архив Југославије, 1987. - 275 стр. ; 24 цм (лат.) (распарчано)

43. Македонско питање у југословенско-грчким односима : поверљиви документи 1949-1967 / приредили Константинос Катсанос, Нада Пантелић. – Београд : Архив Југославије ; Тhessaloniki : Друштво за македонске студије, 2012. – 297 стр. : илустр. ; 25 цм (лат)

44. МЕЂУНАРОДНА научна конференција Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 ., случај Југославије (2003 ; Београд) Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955.: случај Југославије : зборник радова са Међународне научне конференције, Београд, 3-4 новембар 2003 /уредник Љубодраг Димић. - Београд : Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије : Архив Србије и Црне Горе : Институт за новију историју Србије; Лондон : Центар за истраживање хладног рата ЛСЕ, 2005 (Београд: СД Публик). - 400стр.: илустр,; 24 цм (лат.) (распарчано)

45. Месечни извештаји Југословенског посланства у Лондону 1930-1941 / приредили Миодраг Зечевић, Миладин Милошевић. - Београд : Експортпрес : Архив 1991. - 503 стр. ; 24 цм (распарчано)

46. Почетак краја СФРЈ : стенограм и други пратећи документи проширене седнице Извршног комитета ЦК СКЈ одржане 14-16. марта 1962. године/ приредио Миодраг Зечевић. – Београд : Архив Југославије : Принтер Комерц, 1998. – 311 стр. – (Извори за историју Југославије) (лат) (распарчано)

47. Привредна политика Владе ФНРЈ : записници Привредног савета Владе ФНРЈ : 1944-1953. Књ. 1-4 / приредили Миодраг Зечевић, Богдан Лекић. - Београд :Архив Југославије, 1995. - (909 ; 734 ; 783 ; 821) стр. ; 24 цм. - (Извори за историју Југославије) цм. (лат)

48. РИСТИЋ, Марко
Дипломатски списи / Марко Ристић ; приредио, предговор написао Миладин Милошевић. - Београд : Просвета : Архив Југославије, 1996. 448 стр. ; 24 цм (распарчано)

49. Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918-1946)

50. Тито - Churcill : строго тајно / изабрао и уредио Душан Бибер. - Београд : Архив Југославије ; Загреб : Глобус, 1981. - 589 стр. ; 24 цм. - (Библиотека "За мир")  (лат.) (распарчано)

51. Ћоровић, Владимир
The relations between Serbia and Austria-Hungary in the 20th century. - Belgrade : Archives of Yugoslavia etc., 2018. - 1062 str.


© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS