Монографија "Архив Југославије 1950-2000."

Data/Images/aj_kor_monografija_2000_s.jpg Монографија садржи приказ развоја Архива, задатке које је Архив имао и резултате које је остварио у току педесет година постојања. Она је покушај да се на релативно малом броју страница, путем текста, фотографија и факсимила архивских докумената што верније представи делатност ове државне, културне и научне установе.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS