"Каталог библиотечког материјала у фондовима и збиркама Архива Југославије" Књ. 1

Data/Images/aj_kor_bib_stamp_gr_s.jpgКаталог представља библиографски попис информација о штампаном материјалу које су сложене абецедно унутар формалних група:

  1. Књиге, брошуре и музикалије;
  2. Серијске публикације;
  3. Чланци;
  4. Географске карте;
  5. Пројекти;
  6. Некњижна грађа (плакати, леци, разгледнице, позивнице, мапе).

Каталог има ауторски и предметни регистар.

Штампана грађа у Каталогу обухвата период са краја 19. века до 50-их година 20. века и својим садржајем говори о политичким, правним, привредним, друштвеним и културним приликама у Југославији, њеним међународним односима и делатности у Друштву народа.

Грађа је разноврсна не само по форми и садржају него и по језицима на којима је писана. У случају пројеката, неколико географских карата и калиграфски урађених позивница, направљен је изузетак, па је та грађа, иако није објављена, сврстана у овај Каталог због њене изузетне интересантности за кориснике.

Пописан је штампани материјал у следећим збиркама: Јован Јовановић Пижон, Милан Стојадиновић, Сава Н. Косановић и Ђура Поповић.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS