Часопис Архив - година XII број 1-2
Data/Images/aj_cas_2011_kor_s.jpg

Издавач: Архив Југославије

ISSN: 1450-9733

година: 2011

број: 1-2

упутство за сараднике Преузмите овај документ у pdf формату (54.70 kB)

импресумПреузмите овај документ у pdf формату (148.00 kB) 

садржај часописаПреузмите овај документ у pdf формату (182.00 kB) 

списак сарадникаПреузмите овај документ у pdf формату (99.50 kB)

каталогизацијаПреузмите овај документ у pdf формату (59.80kB)

Садржај
ЦЕО ТЕКСТ   РЕЗИМЕ

АРХИВИСТИКА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (254.90 kB)  Преузмите у pdf формату (281.97 kB) Владимир П. Тарасов, Kопије докумената за безбедносни фонд – зашто су оне потребне? (превод с руског Ранка Рађеновић)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (309.60 kB)  Нада Петровић, Весна Ђокић, Лидија Опојевлић Хофман, Конзуларно-привредно одељење Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (1919–1941) Преузмите у pdf формату (81.55 kB)  Преузмите у pdf формату (130.99 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (308.13 kB) Весна Ђокић, Лидија Опојевлић Хофман, Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Дирекција за уговоре 1919–1929 (1915–1930) Преузмите у pdf формату (72.52 kB)  Преузмите у pdf формату (120.44 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (248.96 kB) Јасна Чанковић, Сунчица Глишић, Приказ систематизације архивске грађе у оквиру личног фонда Војислава Јовановића Марамбоа Преузмите у pdf формату (65.08 kB)  Преузмите у pdf формату (106.49 kB)

ИСТОРИОГРАФИЈА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (348.56 kB)  Иван Ристић, Бољшевичка акција на Балкану (до средине двадесетих година XX века) Преузмите у pdf формату (68.86 kB)  Преузмите у pdf формату (117.61 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (305.01 kB)  Слободан Селинић, Рад партијских организација у југословенској дипломатији 1948–1952 Преузмите у pdf формату (63.41 kB)  Преузмите у pdf формату (105.24 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (563.11 kB)  Биљана Црвенковић, Бахчисарајска фонтана у Краљевском двору на Дедињу Преузмите у pdf формату (60.33 kB)  Преузмите у pdf формату (105.04 kB)

ДОКУМЕНТА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (378.95 kB)  Драган Алексић, Генерал Петар Пешић о Пакту 25. мартa 1941.

ИНСТИТУЦИЈЕ
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (286.51 kB)  Ненад Предојевић, О датуму оснивања Архива Војводине (поводом 85 година Архива Војводине 1926–2011)

ИЗ РАДА АРХИВА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (282.88 kB)  Нада Петровић, Архив Југославије и јавност 2011.

ГАЛЕРИЈА
Преузмите у pdf формату (1.37 MB)  Архив Југославије -  Изложбе архивских докумената 2011.

МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (294.40 kB)  Ранка Рађеновић, 43. Међународна конференција Округлог стола архива, Толедо, Шпанија, 25–29. октобар 2011.
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (270.97 kB)  Оливера Порубовић-Видовић21. Међународни архивски дан, Трст 7–8. новембар 2011.

Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (310.54 kB)  ПРИКАЗИ
  • Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1934. годину, књига V, приредиле Нада Петровић и Јелена Ђуришић, предговор проф. др Милан Ристовић, Архив Југославије, Београд 2010 (535) (Александар Животић)
  • Бранислав Божовић, Управа и управници града Београда 1830–1944, Просвета, Београд 2011 (414) (Љубодраг Димић)
  • Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца – Зборник докумената (1918–1920), одабрао академик Владо Стругар, приредио Милић Ф. Петровић, ЦАНУ и САНУ, Подгорица 2010 (778) (Милош М. Старовлах)
  • Др Момчило Суботић, Српска Војводина и њене мањине, Институт за политичке науке, Београд 2011 (252) (Гојко Маловић)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS