Часопис Архив - година X број 1/2
Data/Images/cas_kor_2009_s.jpg

Издавач: Архив Југославије

ISSN: 1450-9733

година: 2009

број: 1/2

упутство за сараднике Преузмите овај документ у pdf формату (54.65 kB)
импресум Преузмите овај документ у pdf формату (173.11 kB)
садржај часописа Преузмите овај документ у pdf формату (210.82 kB)
списак сарадника Преузмите овај документ у pdf формату (103.18 kB)

каталогизација Преузмите овај документ у pdf формату (63.65 kB)

 

Садржај
ЦЕО ТЕКСТ   РЕЗИМЕ

АРХИВИСТИКА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (313.43 kB)  Митар ТодоровићПримена принципа слободне провенијенције у Архиву Југославије Преузмите у pdf формату (47.70kB)  Преузмите у pdf формату (83.41 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (259.28 kB)  Милан ЈакшићОсврт на нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби Преузмите у pdf формату (99.45 kB)  Преузмите у pdf формату (130.54 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (361.94 kB)  Трибина Сачувати и поделити памћење са другима. Студија случаја: Лична архива Николе Тесле
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (223.20 kB)  Горан ЛатиновићФондови и збирке Српске православне цркве у хрватским архивима и музејима Преузмите у pdf формату (98.55  kB)  Преузмите у pdf формату (129.49 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (145.49 kB)  Закључци са XLI Међународне конференције Округлог стола архива, Малтa, 17–21. новембaр 2009 (превод с енглеског: Ранка Рађеновић)

ИСТОРИОГРАФИЈА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (354.85 kB)  Владан ЈовановићПриродни ресурси и њихова експлоатација – пример Вардарске бановине Преузмите у pdf формату (104.15 kB)  Преузмите у pdf формату (132.27 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (304.51 kB)  Љубомир ПетровићЛовна привреда у Краљевини Југославији – Прилог историји лова Преузмите у pdf формату (99.12 kB)  Преузмите у pdf формату (130.77 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (318.49 kB)  Александар Павловић, Прилог о економско-социјалом положају колониста на Косову и Метохији 1918–1941 Преузмите у pdf формату (99.22 kB)  Преузмите у pdf формату (131.42 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (306.04 kB)  Алексеј ТимофејевПокушаји успостављања односа представника СССР и покрета Драже Михаиловића 1941–1942 Преузмите у pdf формату (127.12 kB)  Преузмите у pdf формату (129.90 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (309.70 kB)  Срђан ЦветковићПрилог проучавању амнестија и аболиција политичких осуђеника у Југославији 1945–1980. Преузмите у pdf формату (98.54 kB)  Преузмите у pdf формату (129.67 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (260.96 kB)  Петар ДрагишићНазад у неизвесност: Повратак југословенских емиграната у Југославију 1945–1951. Преузмите у pdf формату (99.96 kB)  Преузмите у pdf формату (132.92 kB)

ДОКУМЕНТА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (331.16  kB)  Ивана ДобривојевићДокумент о положају просветних радника у Федеративној Народној Републици Југославији

ГАЛЕРИЈА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (1.84 MB)  Зорица Нетај, Збирка Љубомира Марића

ИЗ РАДА АРХИВА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (546.49 kB)  Оливера Порубовић-Видовић, Нови сајт Архива Југославије – корак ближе истраживачима архивске грађе
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (1.17 MB)  Нада Петровић, Архив Југославије 2009. године

МЕЂУНАРОДНИ СКУПОВИ
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (280.38 kB)  Оливера МарковићМеђународни научни скуп „Ослобођење Београда 1944. године“, Архив Југославије, 20. и 21. октобар 2009
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (234.05 kB)  Јован. П. ПоповићЈесења  архивистичка школа – Трст 2009.
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (240.84 kB)  Јован. П. Поповић19. Meђународни архивски дан Трст 2009.
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (214.24 kB)  Бранка ДокнићТехнички и садржински проблеми класичног и електронског архивирања, Раденци,  25–27. март 2009.
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (216.98 kB)  Оливера Порубовић-ВидовићСтаж Архивистичка теорија и пракса Париз, 16. новембар – 4. децембар 2009.
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (214.98 kB)  Ангелики МузакитиМеђународни научни скуп: Миграциона кретања из, кроз и у Југоисточну Европу

ОСВРТИ
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (283.23 kB)  Драгомир Бонџић, О новом доприносу проучавању агитпроп културе. Осврт на зборник докумената Културна политика Југославије 1945–1952, 1–2, приредили др Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић, Иван Хофман, Београд, Архив Југославије, 2009, (613+558).

Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (346.95 kB)  ПРИКАЗИ
  • Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1932. годину, књига III, приредила Нада Петровић, предговор Предраг Симић, Архив Србије и Црне Горе, Београд 2008, (487) (Драгомир Бонџић) 
  • Journal of the Society of Archivists, Volume 29, Number 1, April  2008 & Number 2, October 2008, (253) (Предраг Крејић)
  • Зоран Вељановић, Југославија, потреба или заблуда – стварање Краљевине СХС 1918, Историјски архив, Кикинда, 2006, (253) (Драго Његован)
  • Александар Раковић, Југословени и Ирска револуција 1916–1923, Београд 2009, (291) (Љубодраг Димић)
  • Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. I, бр. 1, Бања Лука, 2009, (582) (Гојко Маловић) 

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS