Часопис Архив - година VII број 1/2
Data/Images/aj_cas_2006_kor_no1.jpg

Издавач: Архив Србије и Црне Горе

ISSN: 1450-9733
година: 2006

број: 1/2

упутство за сараднике Преузмите овај документ у pdf формату (54.65 kB)
импресум Преузмите овај документ у pdf формату (82.28 kB)
садржај часописа Преузмите овај документ у pdf формату (51.80 kB)
списак сарадника Преузмите овај документ у pdf формату (53.96 kB)
каталогизација Преузмите овај документ у pdf формату (29.66 kB)

Садржај
ЦЕО ТЕКСТ   РЕЗИМЕ

АРХИВИСТИКА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (164.52 kB) Гојко Маловић, Установе аграрне реформе Краљевине Југославије 1919–1941 Преузмите у pdf формату (11.37 kB)  Преузмите у pdf формату (46.63 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (132.87 kB) Иван Хофман, Савет за науку и културу владе ФНРЈ 1950–1953 – установа и њена архивска грађа Преузмите у pdf формату (52.68 kB)  Преузмите у pdf формату (48.26 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (135.55 kB) Јелена Павлићевић, Врховни привредни суд, Прилог проучавању првих година рада привредних судова (1954–1958) у Југославији на основу грађе фонда Врховни привредни суд Преузмите у pdf формату (8.04 kB)  Преузмите у pdf формату (46.90 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (214.85 kB) Клер Сибил, Међународни семинар "Стандарди за описивање архивских докумената", Москва 8–11. фебруара 2005. Стандарди међународног архивског савета: ISAD(G) и ISAAR(CPF)
(превод са енглеског Оливера Порубовић-Видовић)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (125.34 kB) Душан Јончић, Почеци међународне сарадње Архива Југославије Преузмите у pdf формату (9.23 kB)  Преузмите у pdf формату (47.57 kB)

ИСТОРИОГРАФИЈА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (196.20 kB) Момчило Митровић, Венчачка виноградарска задруга у огледалу штампе Преузмите у pdf формату (8.45 kB)  Преузмите у pdf формату (43.89 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (142.74 kB) Предраг Крејић, Признање Краљевине СХС од стране држава Јужне и Централне Америке Преузмите у pdf формату (8.70 kB)  Преузмите у pdf формату (46.95 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (221.73 kB) Љубомир Петровић, Задругарство ратних инвалида у Краљевини Југославији Преузмите у pdf формату (8.94 kB)  Преузмите у pdf формату (46.95 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (212.22 kB) Драгомир Бонџић, Друштво "Никола Тесла" за унапређење науке и технике 1936–1954 Преузмите у pdf формату (9.36 kB)  Преузмите у pdf формату (48.94 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (153.98 kB) Срђан Цветковић, Улога ОЗН-е у ликвидацији "народних непријатеља" 1944–1945, Шта крију архиви ОЗН-е о револуционарном терору 1944/1945 Преузмите у pdf формату (10.85 kB)  Преузмите у pdf формату (52.54 kB)
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (353.43 kB) Драган Богетић, Политичка позадина и стварни домашај сарадње Тито – Нехру 1954–1964 Преузмите у pdf формату (9.46 kB)  Преузмите у pdf формату (47.99 kB)

ДОКУМЕНТА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (158.93 kB) Предраг Крејић, Одабрана документа о Николи Тесли из фондова Архива Србије и Црне Горе

ГАЛЕРИЈА
Преузмите у pdf формату (1.08 MB) Предраг Крејић, Из збирке фотографија Музеја Никола Тесла

ИЗ РАДА АРХИВА
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (101.08 kB) Миладин Милошевић, Заоставштина кнеза Павла Карађорђевића
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (164.52 kB) Нада Петровић, Изложба Тито – Стаљин у Архиву Србије и Црне Горе
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (2.88 MB) Нада Петровић, Изложба Александар Први – краљ Југославије 1918–1934. у Архиву Србије и Црне Горе

АРХИВИСТИЧКИ СКУПОВИ
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (354.26 kB) Милић Ф. Петровић, Први конгрес архивиста Босне и Херцеговине, Сарајево, 2–4. новембар 2006.
Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (133.64 kB) Милић Ф. Петровић, Саветовање архивских радника Војводине, Нови Сад, 7–8. децембар 2006.

Data/Images/citaj.png Преузмите у pdf формату (194.50 kB) ПРИКАЗИ
  • Драган Богетић, Нова стратегија спољне политике Југославије 1956–1961. Београд, Институт за савремену историју, 2006 (Нада Петровић)
  • Богдан Лекић, Архивистика, Београд 2006 (Милић Ф. Петровић)
  • Јован П. Поповић, Правни систем заштите архивске грађе и регистратурског материјала и начин канцеларијског пословања на нивоу Државне заједнице Србије и Црне Горе и република Србије и Црне Горе. Београд 2003 (Јован Пејин)
  • Др Азем Кожар, Архивистика у теорији и пракси, Тузла 2006 (Јован Поповић)
  • Момчило Павловић, Божица Младеновић, Коста Миловановић Пећанац 1879-1944. Биографија (Драгош Петровић)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS