ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Ženski list Упоредни наслов Поднаслов glasilo Zveze delavskih žen in deklet Аутор odgovorna urednica Marija Rakovec Корпоративни аутор Година издавања 1924- Место издавања Ljubljana Издавач Zveza delavskih žen in deklet
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS