ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Živila općinska samouprava! Radni narode! Упоредни наслов Поднаслов Аутор Zemljoradničko udruženje u Jamini Корпоративни аутор Zemljoradničko udruženje (Jamina) Година издавања 192? Место издавања Jamina Издавач Zemljoradničko udruženje
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS