ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Zenit Упоредни наслов Поднаслов internacionalna revija za novu umetnost Аутор urednik Ljubomir Micić Корпоративни аутор Година издавања 1921-1926 Место издавања Zagreb; Beograd Издавач ; Ljubomir Micić
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS