БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов 250 rokov života Slovakov vo Vojvodine Упоредни наслов Поднаслов zbornik prac z medzidnarodneho sympozia v Novom Sade a v Petrovci6. a 7. oktobra 1995 Аутор Корпоративни аутор MEDZINARODNE sympozium 250 rokov života Slovakov vo Vojvodine (1995 ; Novy Sad, Bačsky Petrovec) Година издавања 1996 Место издавања Beograd; Novy Sad Издавач Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Spolek vojvodinskych slovakistov
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS