БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов A Short guide to the Records Упоредни наслов Поднаслов Аутор Корпоративни аутор Година издавања 1997 Место издавања Edinburgh Издавач Scottish Record Office
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS