БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Moderna umetnost Упоредни наслов Поднаслов 1770-1970-2000 Аутор Đulio Karlo Argan, Akile Bonito Oliva Корпоративни аутор Година издавања 2004 Место издавања Beograd Издавач Clio
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS