БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Stvaranje i razvoj Jugoslovenske armije Упоредни наслов Поднаслов Аутор Корпоративни аутор Година издавања 1951 Место издавања Beograd Издавач Glavna politička uprava JA
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS