БИБЛИО – Библиотечки фонд
НАПОМЕНА: Готово целокупни библиотечки фонд је пребачен на COBISS.SR
Наслов Schematismus cleri Archi-Dioecesis Zagrabiensis Упоредни наслов Поднаслов pro anno a Christo nato ... Аутор Корпоративни аутор Година издавања 19..- Место издавања Zagrabiae Издавач s.n.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS