СЛУЖБА ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Прочитај ми
Назив фонда
  • СЛУЖБА ДРУШТВЕНОГ КЊИГОВОДСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ
Локација
  • Народна банка Србије, Устаничка бр. 130
Распон година грађе
  • 1953. - 1991.
Количина (у метрима)
  • 175
Степен сређености
  • сређена
Информативно средство
  • попис
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS