Водич кроз фондове Архива Југославије 1945-2006, књига 6
Data/Images/vodic_1945_2006_knj6_m.jpgШеста књига Водича кроз фондове Архива Југославије представља наставак објављивања
општих информативних средства Архива Југославије и обрађује фондове
друштвенополитичких, стручних, правних, спортских, синдикалних и осталих организација и
удружења и доноси основне податке о архивској грађи и творцима 59 фондова. Аутор Водича је др Бранка Докнић.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS