Листа збирки – сортирано по азбучном реду
Прочитај ми
БРОЈ ФОНДА НАЗИВ
ФОНДА
ИНФОРМАТИВНО
СРЕДСТВО
КОЛИЧИНА (МЕТАРА) ГРАНИЧНЕ ГОДИНЕ СТВАРАОЦА ГРАНИЧНЕ ГОДИНЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ НАЧИН СРЕЂЕНОСТИ
798 ВАСИЉЕВИЋ ЖИВАН попис 1,60 1920. - 2007. 1968. - 1991. елементарно
447 ВЛАЈИЋ БОЖИДАР попис 0,06 1888. - 1974. 1941. - 1977. архивистички
512 ВЛАХОВИЋ ВЕЉКО попис 6,00 1914. - 1975. 1914. - 1975. архивистички
105 ВУЛОВИЋ НИКОЛА попис 0,06 1896. - 1971. 1922. - 1925. архивистички
399 ГАРАПИЋ МАРКО попис 0,06 1873. - 1941. 1931. архивистички
306 ГЕРШКОВИЋ ЛЕОН нема 20,00 1910. - 1992. 1936. - 1986. архивистички
343 ГЛАВНИ ОДБОР ЧЕТНИЧКОГ УДРУЖЕЊА нема 0,06   1928. - 1941.  
323 ДАВИДОВИЋ ЉУБОМИР регеста 0,13 1863. - 1940. 1916. - 1939. архивистички
792 ДОКУМЕНТИ ЦЕНТРАЛНИХ, ПОКРАЈИНСКИХ КОМИТЕТА И НИЖИХ ОРГАНА КПЈ И СКОЈ-а регеста 4,00 1919. - 1945. 1919. - 1945. архивистички
113 ЗБИРКА ДЕПЕША ПОВОДОМ СМРТИ МИЛОРАДА ДРАШКОВИЋА попис 0,06 1873. - 1921. 1921. - 1941. архивистички
791 ЗБИРКА ДЕПЕША: ЦЕНТРАЛНИ КОМИТЕТ КПЈ – КОМУНИСТИЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА регеста 0,90 1941. - 1944. 1941. - 1944. архивистички
516 ЗБИРКА МЕМОАРСКЕ ГРАЂЕ аналитички инвентар – картотека; и регистри – ауторски, тематски, географски 10,30 1959. - 1970. 1903. - 1946. архивистички
797 ЗБИРКА МИКРОФИЛМОВА попис микрофилмова и картотеке микрофилмова 84.327,58 1957. - 2006. 1876. - 1974. већи део архивистички сређен
311 ЗБИРКА ПЛАКАТА привремени (архивистички) пописи 0,57 1952. - 2003. 1915. - 1963. архивистички
377 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА пописи (привремени - архивистички) и картотеке 48.530 фотографија,
161 фотоалбум
1962. - 2006. 1878. - 1990. делимично сређена
823 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ВЛАДИМИРА МИЛОИЧИЋА 6 фотографија 1941. - 1946. сређена
841 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ВОЛФГАНГА БИДИНГЕРА (доступно 20 фотографија) 310 фотографија 1938. - 1942. сређена
821 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА - ВРХОВНИ ВОЈНИ СУД 8 фотографија 1930. - 1941. сређена
820 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ГЕНЕРАЛА ЉУБОМИРА МАРИЋА 309 фотографија 1917. - 1938. сређена
822 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ДР. СИДЕ МАРЈАНОВИЋ 127 фотографија 1941. - 1945. сређена
824 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ЈОВАНА ЖИВКОВИЋА 96 фотографија 1941. - 1965. сређена
835 ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА ПОРОДИЦЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ попис 1.223 фотографије 1921. - 1934 сређена
515 ЗБИРКА ШТАМПЕ РАДНИЧКОГ И КОМУНИСТИЧКОГ ПОКРЕТА аналитички инвентар 2,60 1881. - 1945. архивистички
790 ЗБИРКЕ РЕПРОДУКОВАНИХ ДОКУМЕНАТА регеста, попис 28,09 1909. - 1945. 1909. - 1945. архивистички
790/1 КОМУНИСТИЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (КИ) - СЕКЦИЈА КПЈ регеста 5,50 1919. - 1941. архивистички
790/1 - 1 КОМУНИСТИЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (КИ) - ИЗВРШНИ ОРГАНИ (ИО) регеста 0,26 1919. - 1941. архивистички
790/2 КОМУНИСТИЧКА ОМЛАДИНСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (KOИ) – СЕКЦИЈА СКОЈ регеста 1,70 1919. - 1941. архивистички
790/2 - 1 КОМУНИСТИЧКА ОМЛАДИНСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА (КОИ) - ИЗВРШНИ ОРГАНИ (ИО) регеста 0,13 1920. - 1929. архивистички
790/3 БАЛКАНСКА КОМУНИСТИЧКА ОМЛАДИНСКА ФЕДЕРАЦИЈА (БКОФ) регеста 0,13 1922. - 1930. архивистички
790/4 СЕЉАЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА КРЕСТИНТЕРНА (СИ) – СЕЉАЧКИ ПОКРЕТ У ЈУГОСЛАВИЈИ регеста 0,65 1924. - 1931. архивистички
790/5 СЕЉАЧКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА КРЕСТИНТЕРНА (СИ) – МЕЂУНАРОДНИ АГРАРНИ ИНСТИТУТ (МАИ) регеста 0,10 1927. - 1934. архивистички
790/6 ЦРВЕНА СИНДИКАЛНА ИНТЕРНАЦИОНАЛА ПРОФИНТЕРНА (ЦСИ) – РЕВОЛУЦИОНАРНИ СИНДИКАТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 0,50 1921. - 1936. архивистички
790/7 МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПОМОЋ БОРЦИМА РЕВОЛУЦИЈЕ (МОПР) – СЕКЦИЈА ЦРВЕНА ПОМОЋ ЈУГОСЛАВИЈЕ (ЦПЈ) регеста 1,30 1922. - 1941. архивистички
790/8 ЈУГОСЛОВЕНИ И ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА регеста 4,50 1917. - 1921. архивистички
790/9 ЦРВЕНА СПОРТСКА ИНТЕРНАЦИОНАЛА СПОРТИНТЕРН – РАДНИЧКИ СПОРТ ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 0,13 1923. - 1936. архивистички
790/10 МЕЂУНАРОДНИ ЖЕНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ (МЖС) – РАДНИЧКИ ПОКРЕТ ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 0,13 1920. - 1934. архивистички
790/11 МЕЂУНАРОДНИ АНТИФАШИСТИЧКИ КОМИТЕТ (МАК) регеста 0,10 1929. - 1930. архивистички
790/12 БАЛКАНСКА КОМУНИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА (БКФ) регеста 0,40 1920. - 1930. архивистички
790/13 ЈУГОСЛОВЕНИ НА РАДУ И ШКОЛОВАЊУ У СССР-у регеста 1,80 1922. - 1945. архивистички
790/14 ЕМИСИЈE РАДИО СТАНИЦЕ "СЛОБОДНА ЈУГОСЛАВИЈА" регеста 3,30 1941. - 1945. архивистички
790/15 ЈУГОСЛОВЕНИ И ОКТОБАРСКА РЕВОЛУЦИЈА (из совјетских архива) регеста 0,26 1929. - 1936,
1940.
архивистички
790/16 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ЦЕНТРАЛНОГ ПАРТИЈСКОГ АРХИВА БУГАРСКЕ КП (ЗД ЦПА БКП) регеста 0,40 1940. - 1941. архивистички
790/17 ЗБИРКА ДОКУМЕНАТА ИЗ ЧССР регеста 0,30 1909. - 1944. архивистички
790/18 ЗБИРКА ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У БЕРЛИНУ регеста 0,50 1921. - 1945. архивистички
790/19 ОДЈЕК ОКТОБАРСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ У ЈУГОСЛОВЕНСКИМ ЗЕМЉАМА попис 5,00 1916. - 1929. архивистички
790/20 ПОЛИЦИЈСКА КАРТОТЕКА регеста 0,50 1919. - 1944. архивистички
790/21 ЈУГОСЛОВЕНСКА ВОЈНА МИСИЈА У СССР регеста 0,50 1944. - 1945. архивистички
790/22 РОДОЉУБ ЧОЛАКОВИЋ попис 0,65 1900. - 1983. 1925. - 1941;
1960. - 1983.
архивистички
115 "ЗБОР" ДИМИТРИЈА ЉОТИЋА попис 0,08 1896. - 1945. 1917. - 1940. архивистички
406 ЗЕЧЕВИЋ МИОДРАГ инвентар 10,60 1930. - 1964. - 1993. архивистички
312 ЗОГОВИЋ РАДОВАН попис 0,05 1907. - 1986. 1934. - 1966. хронолошки сређена
92 ЈАКОВЉЕВИЋ ВОЈИСЛАВ попис 0,60 1893. - ? 1926. - 1940. архивистички
82 ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛАН попис 0,06 ? - 1958. 1880. - 1955. архивистички
335 ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ МАРАМБО попис 11,60 1884. - 1968. 1834. - 1952. архивистички
304 ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ попис 0,50 1895. - 1977. 1906. - 1956. архивистички
80 ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН ПИЖОН инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 604 КB 14,50 1859. - 1939. 1870. - 1939. архивистички
723 ЈУГОСЛОВЕНИ ПРИСТАЛИЦЕ НОБ-а У ИНОСТРАНСТВУ регеста 1,80 1952. - 1970. 1942. - 1945. архивистички
724 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ДОБРОВОЉЦИ У ШПАНСКОМ ГРАЂАНСКОМ РАТУ аналитички инвентар 4,80 1936. - 1939. 1936. - 1941. архивистички
303 КОН ГЕЦА попис 0,06 1873. - 1941. 1926. - 1936. архивистички
845 КОНСТАНТИНОВИЋ МИХАИЛО попис 4,00 1932. - 1941.
518 КОРАЋ ВИТОМИР инвентар, регеста 3,40 1877. - 1944. 1896. - 1941. архивистички
83 КОСАНОВИЋ САВА Н. инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 429 КB 4,50 1894. - 1956. 1928. - 1956. архивистички
102 КРАКОВ СТАНИСЛАВ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 130 КB 1,10 1895. - 1968. 1918. - 1945. архивистички
84 КРИЗМАН ХИНКО попис 0,25 1882. - 1957. 1913. - 1951. архивистички
844 КРСТИЋ МАРКО попис на француском 7,00 1920. - 2005. 1938. - 2005.
725 ЛЕВИН - МАЈЕР РОЗА попис 0,26 1890. - 1983. 1919. - 1932. архивистички
787 ЉУБИЧИЋ НИКОЛА попис 0,20 1916. - 2005. 1941. - 2001. елементарно
85 МАРКОВИЋ ЛАЗАР инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 120 КB 0,25 1882. - 1955. 1916. - 1942. архивистички
210 МИЈАТОВИЋ ЧЕДОМИЉ попис 0,16 1842. - 1932. 1862. - 1932. архивистички
86 МИЛОСАВЉЕВИЋ СВЕТИСЛАВ Т. попис 0,10 1882. - 1960. 1918. - 1952. архивистички
786 МОРАЧА МИЛУТИН попис 0,14 1914. - 2003. 1942. - 2001. елементарно
720 НАПРЕДНИ СТУДЕНТСКИ ПОКРЕТ аналитички инвентар 0,80 1919. - 1941. 1909. - 1941. архивистички
848 НЕНАДОВ ЈОВАН попис 12,50 1941. - 2008.
143 ПАШИЋ НИКОЛА попис 0,40 1845. - 1926. 1878. - 1927. архивистички
104 ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО попис 0,40 1899. - 1949. 1940. - 1945. архивистички
513 ПИЈАДЕ МОША попис 6,00 1890. - 1957. 1869. - 1965. архивистички
87 ПИШТЕЛИЋ ЛУКА попис 0,25 1873. - 1958. 1887. - 1953. архивистички
90 ПЉАКУ ПАНАЈОТ попис 0,40 1919. - 1966. 1947. - 1966. архивистички
730 ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ регеста 0,26 1920. - 1945. 1920. - 1945. архивистички
722 ПОЛИТИЧКИ ОСУЂЕНИЦИ У КАЗНИОНАМА И КОНЦЕНТРАЦИОНИМ ЛОГОРИМА
(Лепоглава, Билећа, Ниш, Марибор, Пожаревац, Сремска Митровица)
регеста 1,00 1919. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
305 ПОПОВИЋ ЂУРА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 272 КB 5,00 1892. - 1961. 1910. - 1939. архивистички
398 ПРЖИЋ ИЛИЈА попис 0,16 1899. - 1944. 1930. - 1944. архивистички
88 ПРИБИЋЕВИЋ АДАМ попис 0,06 1880. - 1957. 1916. - 1957. архивистички
517 РЕВОЛУЦИОНАРНИ РАДНИЧКИ ПОКРЕТ (ЗБИРКА ОТКУПА И ПОКЛОНА) попис 2,30 1911. - 1955. 1911. - 1955. архивистички
721 РЕВОЛУЦИОНАРНИ СИНДИКАТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 0,50 1919. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
91 САВИЋ КИРИЛ попис 0,14 1870. - 1957. 1896. - 1957. архивистички
308 СИНДИКАЛНЕ И ДРУГЕ РАДНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ попис 4,00 1899. - 1945. 1899. - 1945. архивистички
811 СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ - ЈУГОСЛАВИЈА 2,00 1910. - 1929. несређена
93 СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГИША попис 0,25 1886. - 1968. 1936. архивистички
37 СТОЈАДИНОВИЋ МИЛАН инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 2.62 MB 9,90 1888. - 1961. 1914. - 1944. архивистички
81 СТОШОВИЋ ДОБРИВОЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 191 КB 1,30 1894. - 1957. 1922. - 1942. архивистички
397 СУБОТИЋ ИВАН попис 0,08 1893. - 1973. 1878. - 1937. архивистички
842 ТАДИЋ ЉУБОМИР попис 1,50 1930. - 2009. архивистички
849 ТОШИЋ ДЕСИМИР нема 8,00 1920. - 2008. 1945. - 2008.
726 УПРАВА КАЗНИОНА (Пожаревац, Сремска Митровица, Марибор) - ПРЕДМЕТИ ОСУЂЕНИХ КОМУНИСТА регеста 0,52 1919. - 1943. 1919. - 1943. архивистички
310 ЦИНЦАР - МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР попис 0,50 1889. - 1945. 1914. - 1939. архивистички
94 ШОЋ ПЕРО попис 0,14 1884. - 1966. 1896. - 1929. архивистички
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS