Листа фондова из периода након 1945. године – сортирано по азбучном реду
Прочитај ми
БРОЈ ФОНДА НАЗИВ
ФОНДА
ИНФОРМАТИВНО
СРЕДСТВО
КОЛИЧИНА
(МЕТАРА)
ПЕРИОД
ГРАЂЕ
455 АВИО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 11,50 1985. - 1992.
543 АГЕНЦИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ МЕДИЈА И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ попис 6,40 1999. - 2003.
178 АДМИНИСТРАТИВНА КОМИСИЈА СИВ-а попис 62,00 1946. - 1970.
520 АДМИНИСТРАТИВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а попис 5,00 1955. - 1962.
781 АЛУМИНИЈУМ – УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА БОКСИТА, ГЛИНИЦЕ И АЛУМИНИЈУМА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,20 1973. - 2004.
183 АМЕРИЧКИ КОМИТЕТ ЗА ПОМОЋ ЈУГОСЛАВИЈИ инвентар 3,20 1944. - 1948.
616 АНТИМОНОПОЛСКА КОМИСИЈА попис 0,90 1999. - 2003.
141 АНТИФАШИСТИЧКИ ФРОНТ ЖЕНА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 489 KB 4,50 1945. - 1953.
800 АТЛЕТСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,50 1962. - 2006.
491 АУТО-МОТО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 30,00 1948. - 1993.
636 АУТО-СЕРВИС САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 12,00 1958. - 1992.
521 БИРО ЗА МЕДИТЕРАНСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ попис 1,00 1964. - 1968.
293 БИРО ЗА МЕЂУНАРОДНУ РАЗМЕНУ ОМЛАДИНЕ И СТУДЕНАТА нема 3,00 1953. - 1958.
693 БОКСЕРСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,00 1950. - 1979.
489 БРОДАРСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,00 1946. - 1966.
490 ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,10 1946. - 1952.
676 ВАТЕРПОЛО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,20 1956. - 1991.
666 ВАТРОГАСНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,.00 1952. - 1991.
509 ВИША ПАРТИЈСКА ШКОЛА "ЂУРО ЂАКОВИЋ" инвентар 2,34 1945. - 1954.
216 ВИША ШКОЛА ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 1,40 1946. - 1954.
47 ВИШИ ФИНАНСИЈСКИ ТЕЧАЈ попис 1,20 1947. - 1951.
53 ВРХОВНА ИНВАЛИДСКА КОМИСИЈА попис 89,70 1946. - 1958.
213 ВРХОВНИ ПРИВРЕДНИ СУД попис 107,75 1947. - 1974.
214 ВРХОВНИ СУД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ЗАГРЕБ нема 5,20 1945. - 1950.
529 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА БРОДАРСТВА попис 0,10 1944. - 1947.
202 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЦА ФНРЈ нема 56,80 1953. - 1960.
107 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА МАШИНОГРАДЊУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 178 KB 1,30 1949. - 1952.
44 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА НАФТУ И ПЛИН МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 284 KB 4,90 1947. - 1950.
139 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ НАФТЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 369 KB 6,80 1949. - 1951.
131 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА УГАЉ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 1,60 1947. - 1950.
106 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦРНУ МЕТАЛУРГИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 609 KB 17,90 1946. - 1951.
23 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА МЕТАЛУЈРГИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 609 KB 1,90 1949. - 1952.
132 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА РУДНИКА И ТОПИОНИЦА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,90 1945. - 19a50.
361 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ АЛУМИНИЈУМА И БАКРА попис 0,12 1948. - 1950.
329 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ДУВАНА попис 3,20 1947. - 1950.
205 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА ВЛАДЕ ФНРЈ нема 0,25 1948. - 1950.
327 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ СТАКЛА попис 1,55 1946. - 1953.
328 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЦЕМЕНТА нема 4,30 1947. - 1950.
204 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ попис 0,84 1945. - 1950.
140 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ МЕТАЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 156 KB 0,80 1947. - 1950.
203 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,40 1946. - 1950.
146 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 186 KB 0,20 1947. - 1950.
57 ГЕНЕРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ РАДА У ТОРИНУ попис 1,00 1959. - 1962.
528 ГЕНЕРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ У МОНТРЕАЛУ 1967. ГОДИНЕ попис 4,70 1965. - 1968.
742 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ПТТ попис 12,00 1954. - 1960.
56 ГЕНРАЛНИ КОМЕСАРИЈАТ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЕКЦИЈЕ ОПШТЕ МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ У БРИСЕЛУ попис 3,10 1956. - 1958.
805 ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ПРЕДСЕДНИШТВА СРЈ попис 25,00 1992. - 2003.
333 ГЛАВНА АРБИТРАЖА инвентар 16,00 1947. - 1954.
200 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА БРОДОГРАДЊЕ попис 1,40 1949. - 1951.
98 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА ФНРЈ попис 11,40 1947. - 1950.
197 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДИОНИЦА попис 4,00 1945. - 1951.
198 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРА попис 6,60 1947. - 1953.
201 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА админ. књиге 50,50 1944. - 1961.
530 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ АЕРОТРАНСПОРТА нема 1,00 1947. - 1952.
196 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА КОЛА ЗА СПАВАЊЕ И РУЧАВАЊЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РЕСТАУРАЦИЈА попис 2,80 1948. - 1953.
531 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ЛУКА И ЈАВНИХ СКЛАДИШТА попис 1,30 1947. - 1950.
736 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА ПОШТА ТЕЛЕФОНА И ТЕЛЕГРАФА попис 4,00 1951. - 1953.
331 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 12,70 1944. - 1953.
195 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 0,40 1949. - 1950.
134 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 1,00 1946. - 1950.
133 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ ВАТРОСТАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 2,10 1947. - 1951.
108 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЈА САВЕЗНЕ ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 406 KB 4,74 1929. - 1952.
35 ГЛАВНА ИНВАЛИДСКА УПРАВА попис 0,35 1945. - 1950.
188 ГЛАВНА УПРАВА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА попис 2,40 1945. - 1951.
191 ГЛАВНА УПРАВА ЖЕЛЕЗНИЦА попис 3,10 1944. - 1947.
129 ГЛАВНА УПРАВА ЗА ПЛАН инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 1,90 1950. - 1953.
532 ГЛАВНА УПРАВА ПОМОРСТВА попис 1,00 1945. - 1946.
301 ГЛАВНИ ЗАДРУЖНИ САВЕЗ попис 6,00 1902. - 1960.
300 ГЛАВНИ ШТАБ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИХ БРИГАДА "ЈАДРАНСКА МАГИСТРАЛА" попис 2,65 1964.
299 ГЛАВНИ ШТАБ ОМЛАДИНСКИХ РАДНИХ БРИГАДА НА ИЗГРАДЊИ АУТО - ПУТА "БРАТСТВО - ЈЕДИНСТВО" попис 8,10 1958. - 1963.
193 ДИРЕКЦИЈА ГРАЂЕЊА ЖЕЛЕЗНИЦА попис 22,00 1944. - 1953.
46 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА - БЕОГРАД попис 8,00 1949. - 1952.
194 ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНОГ ЖИТНОГ ФОНДА - СКОПЉЕ попис 1,80 1948. - 1952.
21 ДИРЕКЦИЈА ЗА АЗБЕСТ КОМИТЕТА ЗА НЕМЕТАЛЕ нема 0,70 1948. - 1951.
625 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈУ инвентар 1,10 1947. - 1951.
192 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ попис 1,60 1941. - 1952.
126 ДИРЕКЦИЈА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ У СОЛУНУ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 609 KB 2,90 1945. - 1976.
34 ДИРЕКЦИЈА ОРТОПЕДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА попис 1,60 1948. - 1951.
220 ДРЖАВНА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА попис 213,00 1927. - 1958.
110 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЗЛОЧИНА ОКУПАТОРА И ЊИХОВИХ ПОМАГАЧА попис 100,00 1945. - 1948.
30 ДРЖАВНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ попис 27,40 1945. - 1950.
324 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ БУЏЕТА И ДРЖАВНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ попис 6,60 1953.
26 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ НАРОДНЕ ПРИВРЕДЕ попис 14,50 1952. - 1956.
172 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ОПШТЕ УПРАВЕ И БУЏЕТ попис 28,70 1954. - 1956.
523 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ РОБНОГ ПРОМЕТА попис 13,50 1956. - 1962.
171 ДРЖАВНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НАД ЛИКВИДАЦИЈОМ УКИНУТИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА попис 295,80 1946. - 1957.
358 ДРЖАВНИ СТАТИСТИЧКИ УРЕД попис 0,30 1946. - 1951
61 ДРЖАВНО ОМЛАДИНСКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ "АУТОПУТ" инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 25,60 1947. - 1952.
689 ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРЕГЛЕД" попис 3,20 1957. - 1993.
524 ДРУШТВО ЗА КУЛТУРНУ САРАДЊУ ЈУГОСЛАВИЈА - СССР нема 10,30 1945. - 1950.
190 ЂЕРДАПСКА РЕЧНА УПРАВА ТЕКИЈА - КЛАДОВО попис 16,20 1889. - 1976.
525 ЕВИДЕНЦИЈА О НОСИОЦИМА "КАРАЂОРЂЕВЕ ЗВЕЗДЕ" књиге 4,00 1934. - 1965.
58 ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 0,40 1947. - 1958.
628 ЕЛЕКТРОМАШИНСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,80 1950. - 1963.
295 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.11 ЗАГРЕБ попис 2,85 1947. - 1952.
359 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.14 попис 1,10 1949. - 1953.
5 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.2 нема 22,00 1927. - 1952.
294 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.3 нема 1,40 1937. - 1949.
353 ЖЕЛЕЗНИЧКО ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БР.9 нема 30,40 1946. - 1953.
89 ЗАВОД ЗА ВАНРЕДНЕ НАБАВКЕ - ЗАНАБ попис 52,00 1945. - 1951.
682 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЖЕЛЕЗНИЦА попис 47,00 1960. - 1991.
743 ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПТТ попис 66,00 1961. - 1992.
683 ЗАЈЕДНИЦА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ПРВЕ САВЕЗНЕ ЛИГЕ попис 5,00 1966. - 1992.
626 ЗАЈЕДНИЧКА КОМИСИЈА СИВ-а И САВЕЗНЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОПИСА О РАДНИМ МЕСТИМА нема 0,20 1955. - 1957.
165 ЗАКОНОДАВНИ САВЕТ ВЛАДЕ ДФЈ попис 0,10 1945. - 1946.
219 ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА ЖЕЛЕЗНИЧАРА попис 1,65 1948. - 1954.
696 ИЗДАВАЧКИ ЛИСТ СРВИ ЈУГОСЛАВИЈЕ "ИНВАЛИДСКИ ЛИСТ" попис 2,50 1947. - 1961.
819 ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 0,40 1948. - 1950.
292 ИЗДАВАЧКО-ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ САВЕТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕКСТРАКТИВНУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ нема 2,00 1950. - 1953.
20 ИНДУСТРИЈСКА КЊИГА – ИЗДАВАЧКО - ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,30 1947. - 1951.
18 ИНДУСТРИЈСКО НАБАВНО-ПРОДАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ МИНИСТАРСТВА ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 2,75 1947. - 1948.
656 ИНОТ - ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕНОГ РАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА СКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА попис 4,50 1966. - 1990.
48 ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА попис 1,80 1948. - 1952.
748 ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ попис 41,30 1947. - 1990.
356 ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ И КОНКРЕТИЗАЦИЈУ ПРОБЛЕМАТИКЕ нема 0,35 . -
783 ИНСТИТУТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 5,50 1956. - 1996.
834 ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО попис 9,40 1965. - 2006.
750 ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ попис 30,00 1978. - 1985.
43 ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКО ДУНАВСКО ПАРОБРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "ЈУСПАД" попис 5,40 1947. - 1952.
657 ЈУГОСЛОВЕНСКА АУТОРСКА АГЕНЦИЈА Д.О.О. У ЛИКВИДАЦИЈИ попис 0,50 1991. - 1992.
782 ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ попис 248,00 1968. - 1989.
536 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА UNICEF попис 43,00 1948. - 1979
537 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА МЕЂУНАРОДНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА попис 12,70 1952. - 1977
535 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА МОР попис 3,20 1950. - 1976.
534 ЈУГОСЛОВЕНСКА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ОУН ЗА ПРОСВЕТУ, НАУКУ И КУЛТУРУ попис 5,30 1951. - 1978.
538 ЈУГОСЛОВЕНСКА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА FAO попис 25,10 1952. - 1980.
471 ЈУГОСЛОВЕНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И КВАЛИТЕТ попис 3,50 1966. - 1990.
744 ЈУГОСЛОВЕНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА БАНКА "ПОЉОБАНКА" попис 94,00 1958. - 1980.
854 ЈУГОСЛОВЕНСКИ БИБЛИОГРАФСКИ ИНСТИТУТ попис 5,00 1949. – 2007.
542 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ попис 17,00 1953. - 1986.
218 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ попис 12,00 1944. - 1972
677 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНСТИТУТ ЗА НОВИНАРСТВО попис 7,00 1960. - 1990.
539 ЈУГОСЛОВЕНСКИ НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ СВЕТСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГИЈУ попис 7,50 1953. - 1960.
832 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ОЛИМПИЈСКИ КОМИТЕТ попис 10,00 1959. - 2003.
776 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИ ЦЕНТАР попис 6,00 1972. - 2001.
540 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОМОРСКИ УРЕД - ЛОНДОН попис 1,00 1941. - 1956.
541 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОМОРСКИ УРЕД - ЊУЈОРК попис 1,00 1941. - 1956.
660 ЈУГОСЛОВЕНСКИ САВЕЗ ДРУШТАВА ЗА ШИРЕЊЕ НАУЧНИХ САЗНАЊА "НИКОЛА ТЕСЛА" попис 6,00 1953. - 1991.
652 ЈУГОСЛОВЕНСКИ САВЕЗ ЗА ПРАВНЕ НАУКЕ И ПРАКСУ попис 0,80 1967. - 1989.
407 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ФОРУМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПРАВНУ СИГУРНОСТ ГРАЂАНА попис 5,00 1986. - 1990.
488 ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЦЕНТАР ЗА ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ САМОУПРАВЉАЊА "ЕДВАРД КАРДЕЉ" нема 43,00 1938. - 1990.
481 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ВОДА попис 3,50 1966. - 1991.
470 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ОД ЗРАЧЕЊА попис 2,50 1964. - 1991.
500 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА МОТОРЕ И ВОЗИЛА попис 3,50 1972. - 1990.
664 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ попис 8,00 1962. - 1991.
480 ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ПЛОВИДБУ попис 0,10 1954. - 1989.
291 ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО - АГЕНЦИЈА У ЂУРЂЕВУ попис 1,30 1926. - 1948.
533 ЈУГОСЛОВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ И МОНТАЖУ НУКЛЕАРНЕ ОПРЕМЕ попис 14,00 1963. - 1975.
688 ЈУГОСЛОВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ попис 2,40 1959. - 1993.
741 ЈУГОСЛОВЕНСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ТЕОРИЈУ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА - ЈУТОМ попис 1,20 1970. - 1990.
290 ЈУГОСЛОВЕНСКО-СОВЈЕТСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО - ЈУСТА попис 1,75 1947. - 1949.
544 КАБИНЕТ БОРИСА КРАЈГЕРА нема 2,20 1962. - 1966.
703 КАБИНЕТ ПОТПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ нема 11,00 1947. - 1967.
837 КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ аналитички инвентар 700,00 1953. - 1980.
545 КАБИНЕТ РОДОЉУБА ЧОЛАКОВИЋА попис 0,70 1948. - 1963.
355 КАЈАКАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 7,20 1971. – 2006.
836 КАНЦЕЛАРИЈА МАРШАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 30,00 1943. - 1953.
546 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА попис 5,20 1921. - 1948.
19 КОМИСИЈА ДРЖАВНЕ КОНТРОЛЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 32,50 1946. - 1951.
97 КОМИСИЈА ЗА АГРАРНУ РЕФОРМУ И КОЛОНИЗАЦИЈУ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 5,30 1945. - 1948.
127 КОМИСИЈА ЗА ВАНРЕДНИ УВОЗ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 188 KB 0,80 1950. - 1952.
547 КОМИСИЈА ЗА ЛЕКОВЕ попис 1,50 1953. - 1957.
826 КОМИСИЈА ЗА ЛИКВИДАЦИЈУ ОБАВЕЗА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОСИГУРАЊА попис 8,00 1960. - 1974.
332 КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ЖАЛБЕ САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ попис 19,00 1951. - 1965.
175 КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ СИВ-а попис 80,00 1950. - 1968.
472 КОМИСИЈА ЗА ПРОСВЕТНУ РАЗМЕНУ ИЗМЕЂУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И САД попис 23,00 1964. - 1992.
549 КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА ФОНДАЦИЈОМ "SUE RYDER" попис 1,00 1961. - 1977.
816 КОМИСИЈА СИВ-а ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА попис 13,00 1955. - 2003.
181 КОМИТЕТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ ВЛАДЕ ФНРЈ нема 0,60 1948. - 1951.
556 КОМИТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 13,05 1948. - 1950.
325 КОМИТЕТ ЗА ЗАДРУГАРСТВО нема 0,50 1948.
182 КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 881 KB 16,50 1946. - 1950.
31 КОМИТЕТ ЗА ЗАШТИТУ НАРОДНОГ ЗДРАВЉА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 446 KB 11,50 1944. - 1951.
180 КОМИТЕТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,80 1946. - 1951.
314 КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 2,80 1946. - 1948.
60 КОМИТЕТ ЗА ЛОКАЛНУ ПРИВРЕДУ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 0,75 1949. - 1951.
357 КОМИТЕТ ЗА НЕМЕТАЛЕ ВЛАДЕ ФНРЈ нема 0,02 1950.
8 КОМИТЕТ ЗА РАДИОДИФУЗНУ СЛУЖБУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 10,60 1939. - 1954.
33 КОМИТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАРАЊЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 323 KB 12,00 1946. - 1951.
321 КОМИТЕТ ЗА ФИСКУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 6,50 1946. - 1950.
315 КОМИТЕТ ЗА ШКОЛЕ И НАУКУ ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ инвентар 6,00 1946. - 1948.
511 КОМИТЕТ ООСК У ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ФЕДЕРАЦИЈЕ попис 64,50 1973. - 1990.
514 КОМИТЕТ ООСК У ССИП-у попис 11,00 1962. - 1991.
847 КООРДИНАЦИОНИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ И РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ попис 6,50 2001. - 2006.
673 КОШАРКАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 18,00 1948. - 1991.
550 КУЛТУРНО ДРУШТВО ЈУГОСЛАВИЈА - АЛБАНИЈА нема 0,20 1946. - 1949.
838 ЛИЧНИ ФОНД ЈОСИПА БРОЗА ТИТА инвентар 2,70 (1937) - 1980.
678 МАЧЕВАЛАЧКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,70 1961. - 1991.
763 МАШИНОСАВЕЗ - ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ПРОИЗВОЂАЧА АЛАТНИХ МАШИНА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА, ДРВЕТА И ПЛАСТИЧНИХ МАСА, АЛАТА И ПРИБОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 5,80 1972. - 1992.
13 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 63,30 1944. - 1951.
161 МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНИХ НАБАВКИ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 314 KB 2,00 1949. - 1950.
11 МИНИСТАРСТВО ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 25,00 1947. - 1951.
164 МИНИСТАРСТВО ЖЕЛЕЗНИЦА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 2,20 1948. - 1951.
3 МИНИСТАРСТВО ЗА КОНСТИТУАНТУ инвентар Преузмите датотеку у  pdf формату, 165 KB 0,80 1945. - 1946.
316 МИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 16,50 1945. - 1950.
136 МИНИСТАРСТВО ЗА НОВООСЛОБОЂЕНЕ КРАЈЕВЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 0,20 1948. - 1951.
17 МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у  pdf формату, 1.11 MB 24,00 1944. - 1948.
10 МИНИСТАРСТВО ЛАКЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 10,50 1945. - 1950.
671 МИНИСТАРСТВО НАРОДНОГ ЗДРАВЉА ДФЈ инвентар Преузмите датотеку у  pdf формату, 240 KB 1,50 1945. - 1946.
552 МИНИСТАРСТВО ПОМОРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 50,00 1946. - 1953.
735 МИНИСТАРСТВО ПОШТА попис 15,50 1944. - 1953.
49 МИНИСТАРСТВО ПРАВОСУЂА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 12,00 1943. - 1953.
313 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 694 KB 1,80 1945. - 1946.
25 МИНИСТАРСТВО РАДА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 MB 25,00 1946. - 1951.
24 МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 458 KB 4,50 1944. - 1951.
162 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 41,30 1945. - 1952.
551 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА ФНРЈ - ГЛАВНА УПРАВА ЦИВИЛНОГ ВАЗДУШНОГ САОБРАЋАЈА нема 0,10 1952. - 1953.
642 МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ ДФЈ инвентар Преузмите датотеку у  pdf формату, 314 KB 1,80 1944. - 1946.
9 МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 127,50 1918. - 1953.
16 МИНИСТАРСТВО ТЕШКЕ ИНДУСТРИЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 421.48 KB 19,00 1945. - 1950.
163 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И СНАБДЕВАЊА ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 285 KB 17,60 1944. - 1950.
22 МИНИСТАРСТВО ФЕДЕРАЛНИХ ЈЕДИНИЦА ДФЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 148 KB 0,65 1945. - 1946.
12 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ВЛАДЕ ФНРЈ попис 145,50 1944. - 1953.
477 МУЗЕЈ РЕВОЛУЦИЈЕ НАРОДА И НАРОДНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 22,00 1959. - 1991.
476 МУЗИЧКА ОМЛАДИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 7,00 1964. - 1990.
221 НАРОДНА БАНКА ФНРЈ - ОДЕЉЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА нема 4,60 1952. - 1954.
484 НАУТИЧКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 7,50 1967. - 1991.
719 НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ОДБРАНУ МИРА инвентар 4,30 1949. - 1952.
510 НИРО "КОМУНИСТ" попис 60,00 1959. - 1990.
456 НИРО "МЛАДОСТ" попис 28,00 1956. - 1990.
698 НИРО СУБНОР ЈУГОСЛАВИЈЕ "4. ЈУЛ" попис 10,00 1962. - 1992.
112 НОВИНСКА АГЕНЦИЈА "ТАНЈУГ" попис 150,00 1944. - 2000.
1 НОВИНАРСКА И ДИПЛОМАТСКА ВИСОКА ШКОЛА инвентар 4,70 1948. - 1953.
697 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "ЦРВЕНА ЗВЕЗДА" попис 0,50 1949. - 1962.
732 НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ "МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА" попис 3,50 1951. - 1991.
553 ОБЈЕДИЊЕНИ ФОНД СЕКТОРА САНИТАРНОГ НАДЗОРА нема 25,00 1946. - 1973.
554 ОБЈЕДИЊЕНИ ФОНД УПРАВА ВАЗДУХОПЛОВНИХ ПРИСТАНИШТА нема 2,00 1946. - 1956.
747 ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 7,47 1946. - 1990.
555 ОДБОР ЗА НАГРАДУ АВНОЈ попис 10,70 1965. - 1990.
519 ОПШТЕСЛОВЕНСКИ КОМИТЕТ инвентар 4,30 1920. - 1949.
645 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДАНИЦА ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА ЕКСПЛОЗИВА И БАЗНИХ СИРОВИНА - РУДЕКС нема 10,00 1965. - 1989.
409 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА "SAGE EXPORT" попис 4,00 1959. - 1991.
426 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА "TRIKO UNION" попис 8,00 1969. - 1990.
403 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА "ИНТЕП" попис 9,00 1965. - 1991.
42 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА АБРАЗИВА "БРУС" попис 5,20 1959. - 1989.
494 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ ЈУГОСЛАВИЈЕ - ЗАВРАЈ попис 7,20 1971. - 1991.
499 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА - МОТОХОМ попис 8,00 1970. - 1990.
685 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ КУКУРУЗА И ОСТАЛИХ РАТАРСКИХ КУЛТУРА "ХИБРИД" попис 6,00 1961. - 1990.
665 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ХРАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ "АГРОЗАЈЕДНИЦА" попис 31,00 1967. - 1989.
659 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЗА ПРОМЕТ ДУВАНОМ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1968. - 1984.
695 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИЗДАВАЧА И КЊИЖАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 40,00 1957. - 1987.
669 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИЗДАВАЧА НОВИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 22,00 1961. - 1991.
663 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИНДУСТРИЈЕ ВОЋА И ПОВРЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ "ЈУГОКОНЗЕРВА" попис 2,50 1961. - 1988.
687 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ИНДУСТРИЈЕ ВРЕЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1965. - 1989.
761 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ АЛАТА "АЛАТ" попис 15,50 1960. - 1992.
700 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ЛУТРИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 29,00 1949. - 1991.
643 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ОУР ИЗ ОБЛАСТИ НАФТНЕ ПРИВРЕДЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ "ПЕТРОЛУНИОН" попис 13,00 1963. - 1997.
497 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ "COBEX" попис 8,00 1960. - 1990.
462 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА ПРОИЗВОЂАЧА БИЉНИХ УЉА И МАСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,80 1959. - 1989.
646 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА РАДИОДИФУЗНИХ ОУР ЈУГОСЛОВЕНСКЕ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ попис 24,00 1952. - 1992.
694 ПОСЛОВНА ЗАЈЕДНИЦА РОБНИХ КУЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,50 1962. - 1991.
404 ПОСЛОВНИЦА ПРЕДУЗЕЋА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА ЗА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА И ХЛАДЊАЧА попис 0,10 1956.
658 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - ФОНД ЗА ДУВАН попис 6,00 1970. - 1990.
795 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КАБЛОВСКЕ ИНДУСТРИЈЕ "ЈУКИ" попис 0,30 1974. - 2005.
631 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ЛИВНИЦА попис 12,00 1962. - 1991.
288 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ДРВНИХ ПЛОЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,80 1964. - 1979.
402 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА ОЛОВА, ЦИНКА И АНТИМОНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,80 1963. - 1990.
716 ПРЕВОДИЛАЧКА СЛУЖБА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 4,60 1978. - 1992.
806 ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ - КАБИНЕТ нема 15,00 2003. - 2006
805 ПРЕДСЕДНИК СРЈ - ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ попис 25,00 1992. - 2003
50 ПРЕДСЕДНИШТВО ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 852 KB 33,80 1942. - 1953
803 ПРЕДСЕДНИШТВО СФРЈ попис 160,00 1971. - 1992.
289 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ПРИСТАНИШТА И СКЛАДИШТА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ попис 1,70 1948. - 1950.
828 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЕВРОПСКОГ ПРВЕНСТВА У КОШАРЦИ 2005. ГОДИНЕ попис 3,50 2002. - 2006.
45 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УВОЗ И ИЗВОЗ МОТОРНИХ ВОЗИЛА И СТАНДАРНИХ ДЕЛОВА - ЈУГОАУТО попис 1,75 1947. - 1954
638 ПРЕДУЗЕЋЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРОИЗВОЂАЧА ИЗОЛАЦИНИХ МАТЕРИЈАЛА - ИЗМА попис 4,50 1964. - 1989.
15 ПРЕЗИДИЈУМ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 767 KB 16,30 1942. - 1957.
40 ПРИВРЕДНИ САВЕТ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 504 KB 23,10 1944. - 1953.
168 ПРОСВЕТНИ САВЕТ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,30 1958. - 1963.
7 ПУТНИК - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САОБРАЋАЈ ПУТНИКА И ТУРИСТА попис 1,05 1946. - 1952.
364 РАДИО БЕОГРАД попис 2,40 1947. - 1954.
662 РАДИО ЈУГОСЛАВИЈА попис 9,80 1973. - 1992.
54 РЕПАРАЦИОНА КОМИСИЈА ПРИ ВЛАДИ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 546 KB 97,00 1945. - 1954.
647 РУКОМЕТНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 12,50 1948. - 1969.
483 САВЕЗ ВОЗАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,00 1958. - 1992.
502 САВЕЗ ГЕОДЕТСКИХ ИНЖИЊЕРА И ГЕОМЕТАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,00 1952. - 1992.
829 САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 15,00 1945. - 1998.
492 САВЕЗ ГРАЂЕВИНАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,50 1950. - 1958.
479 САВЕЗ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,50 1952. - 1991.
640 САВЕЗ ДРУШТАВА ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТOРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,10 1966. - 1990.
501 САВЕЗ ДРУШТАВА ЗА ПУТЕВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,90 1958. - 1991.
686 САВЕЗ ДРУШТАВА ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,50 1959. - 1972.
505 САВЕЗ ДРУШТАВА СОЦИЈАЛНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,40 1980. - 1992.
692 САВЕЗ ЕКОНОМИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,30 1952. - 1990.
354 САВЕЗ ЖЕНСКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1954. - 1961.
861 САВЕЗ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,40 1966. – 2006.
680 САВЕЗ ЗА СПОРТСКУ РЕКРЕАЦИЈУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ "ПАРТИЗАН" попис 6,00 1948. - 1993.
668 САВЕЗ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЈУГОСЛАВИЈЕ - СОФК попис 70,00 1946. - 1992.
648 САВЕЗ ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,20 1964. - 1991.
639 САВЕЗ ЗАЈЕДНИЦА ПЕНЗИОНОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ И САВЕЗ ЗАЈЕДНИЦА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И ЗДРАВСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 80,00 1954. - 1993.
230 САВЕЗ ЗАНАТСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,15 1956. - 1962.
649 САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,10 1954. - 1991.
650 САВЕЗ ИНВАЛИДА РАДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,00 1957. - 1990.
503 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЗА ЗАШТИТУ МАТЕРИЈАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,20 1954. - 1991.
496 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 16,00 1946. - 1992.
661 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА РУДАРСКЕ, ГЕОЛОШКЕ И МЕТАЛУРШКЕ СТРУКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 20,00 1952. - 1991.
464 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,60 1956. - 1989.
641 САВЕЗ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ТЕКСТИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,00 1955. - 1989.
684 САВЕЗ ИСТОРИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,80 1958. - 1989.
679 САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА ДИЗАЊЕ ТЕГОВА попис 0,70 1966. - 1991.
852 САВЕЗ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ попис 0,60 1954. – 1956.
498 САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 19,00 1946. - 1990.
667 САВЕЗ КЊИЖЕВНИХ ПРЕВОДИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,30 1977. - 1991.
507 САВЕЗ КОМУНИСТА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис, картотека 661,00 1919. - 1990.
508 САВЕЗ КОМУНИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ регеста 3,51 1919. - 1948.
463 САВЕЗ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,00 1954. - 1990.
794 САВЕЗ МАШИНСКИХ И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,00 1953. - 1993.
633 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА АМТЕРСКОГ ФИЛМА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,50 1958. - 1989.
637 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВАСПИТАЊЕ И БРИГУ О ДЕЦИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,50 1952. - 1992.
629 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,90 1983. - 1992.
486 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,50 1983. - 1992.
493 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКУ КУЛТУРУ ЈУГОСЛАВИЈЕ - НАРОДНА ТЕХНИКА попис 60,00 1946. - 1991.
474 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЛИВАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1961. - 1986.
630 САВЕЗ ПЕДАГОГА ТЕХНИЧКЕ КУЛТУРЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,20 1977. - 1991.
690 САВЕЗ ПЕДАГОШКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,30 1949. - 1989.
635 САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ИНЖИЊЕРА И ТЕХНИЧАРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,00 1951. - 1990.
227 САВЕЗ ПОЉОПРИВРЕДНО-ШУМАРСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 13,20 1954. - 1962.
557 САВЕЗ ПОМОРАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,10 1945. - 1946.
485 САВЕЗ РАДИО АМАТЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 12,50 1946. - 1991.
478 САВЕЗ САМОУПРАВНИХ ВОДОПРИВРЕДНИХ ИНТЕРЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1980. - 1991.
851 САВЕЗ СИЗ-a ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,50 1982. – 1987.
681 САВЕЗ СИЗ-а ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ попис 1,50 1979. - 1990.
117 САВЕЗ СИНДИКАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 2.3 MB
попис
482,00 1944. - 2002.
817 САВЕЗ СЛЕПИХ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 26,00 1946. - 2006.
114 САВЕЗ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОМЛАДИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 128,00 1945. - 1990.
487 САВЕЗ СТАМБЕНИХ ЗАДРУГА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,20 1968. - 1991.
145 САВЕЗ СТУДЕНАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 767 KB 13,80 1951. - 1977.
229 САВЕЗ ТРГОВИНСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 19,75 1955. - 1962.
228 САВЕЗ УГОСТИТЕЉСКИХ КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,20 1954. - 1962.
482 САВЕЗ УДРУЖЕЊА "НАУКА И ДРУШТВО" ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1964. - 1974.
297 САВЕЗ УДРУЖЕЊА БОРАЦА НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА - САВЕЗНИ ОДБОР попис 61,50 1945. - 1990.
469 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,00 1951. - 1990.
701 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЈУ попис 2,50 1963. - 1991.
654 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,30 1954. – 1001.
653 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗА УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ попис 2,50 1953. - 1993.
644 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1947. - 1992.
473 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1954. - 1992.
475 САВЕЗ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 27,00 1950. - 1991.
504 САВЕЗ УДРУЖЕЊА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ПРЕВОДИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1960. - 1991.
400 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ОРКЕСТАРСКИХ УМЕТНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,00 1953. - 1990.
655 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ПРАВНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,00 1946. - 1991.
651 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ПРАВОСЛАВНОГ СВЕШТЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,00 1949. - 1991.
796 САВЕЗ ФАРМАЦЕУТСКИХ ДРУШТАВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1967. - 1993.
740 САВЕЗ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,00 1950. - 1984.
634 САВЕЗ ХЕМИЧАРА И ТЕХНОЛОГА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,20 1953. - 1991.
810 САВЕЗ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 5,20 1970. - 2005.
779 САВЕЗНА ВЛАДА – ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ попис 104,00 1992. - 1999.
225 САВЕЗНА ГРАЂЕВИНСКА КОМОРА попис 11,40 1954. - 1962.
184 САВЕЗНА ГЕОДЕТСКА УПРАВА попис 48,50 1945. - 1975.
111 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА попис 57,50 1947. - 1984.
558 САВЕЗНА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВЕ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА попис 46,00 1953. - 1984.
128 САВЕЗНА ДРЖАВНА АРБИТРАЖА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 311.87 КB 11,00 1947. - 1955.
176 САВЕЗНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ попис 80,50 1945. - 1971.
224 САВЕЗНА ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА попис 20,70 1954. - 1962.
144 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКА ПИТАЊА попис 21,60 1945. - 1971.
566 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ попис 5,30 1953. - 1964.
559 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ у раду 68,00 1953. - 1971.
177 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА НАУКЛЕАРНУ ЕНЕРГИЈУ попис 315,00 1953. - 1971.
560 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ попис 10,00 1959. - 1964.
561 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПЕНЗИОНИСАЊЕ ВОЈНИХ ЛИЦА нема 0,40 1955. - 1961.
562 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПИТАЊЕ ИСЕЉЕНИКА нема 4,50 1955. - 1972.
179 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ЖРТАВА РАТА попис, регистри 312,80 1964.
147 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД ФИЛМОВА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 298 KB 7,30 1944. - 1971.
564 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ПЕНЗИЈУ нема 0,10 1958. - 1959.
563 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРИХВАТ ИСЕЉЕНИКА нема 5,50 1963. - 1970.
565 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКЕ ПОСЛОВЕ попис 43,60 1954. - 1965.
322 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ попис 15,30 1957. - 1971.
843 САВЕЗНА КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ попис 154,00 1990. - 2003.
160 САВЕЗНА НАРОДНА СКУПШТИНА попис 766,3 1943. - 2006.
41 САВЕЗНА ПЛАНСКА КОМИСИЈА инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 2.1 MB 70,30 1943. - 1951.
222 САВЕЗНА ПРИВРЕДНА КОМОРА попис 91,00 1962. - 1989.
32 САВЕЗНА САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА попис 14,80 1949. - 1950.
226 САВЕЗНА САОБРАЋАЈНА КОМОРА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,80 1955. - 1960.
223 САВЕЗНА СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА попис 64,10 1952. - 1962.
362 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА попис 0,12 1949. - 1951.
570 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА попис 11,50 1953. - 1984.
788 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ВЕТЕРИНАРСТВО попис 0,40 1995. - 1996.
187 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНУ ИЗГРАДЊУ инвентар Преузмите датотеку у  pdf формату, 273 KB 1,20 1952. - 1955.
745 САВЕЗНА УПРАВА ЗА КОНТРОЛУ ЛЕТЕЊА попис 87,00 1947. - 1991.
567 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ПОСЛОВЕ ВЕТЕРИНАРСТВА попис 20,50 1953. - 1964.
568 САВЕЗНА УПРАВА ЗА ПУТЕВЕ попис 7,30 1955. - 1963.
569 САВЕЗНА УПРАВА ЗА РАДИО-ВЕЗЕ попис 96,00 1959. - 1991.
363 САВЕЗНА УПРАВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ попис 0,60 1948. - 1951.
186 САВЕЗНА УПРАВА ЗА УТЕНЗИЛИЈЕ попис 0,40 1946. - 1950.
185 САВЕЗНА УПРАВА ИНДУСТРИЈЕ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ОБУЋЕ попис 5,90 1947. - 1950.
217 САВЕЗНА ШКОЛА ЗА РУКОВОДИОЦЕ ПИОНИРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА нема 0,13 1949. - 1950.
467 САВЕЗНИ БИРО ЗА ПОСЛОВЕ ЗАПОШЉАВАЊА попис 80,00 1965. - 1991.
768 САВЕЗНИ БУЏЕТСКИ ИНСПЕКТОРАТ попис 0,60 1996. - 2002.
207 САВЕЗНИ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД попис 223,00 1949. - 1990.
571 САВЕЗНИ ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 171,70 1945. - 2001.
778 САВЕЗНИ ДРЖАВНИ ТУЖИЛАЦ попис 16,00 1948. - 2003.
401 САВЕЗНИ ДРУШТВЕНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ САМОУПРАВЉАЊА попис 19,50 1975. - 1991.
459 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ попис 136,00 1945. - 1992.
767 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВЉА попис 2,90 1993. - 2003.
672 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ попис 64,00 1953. - 1993.
451 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ИНФОРМАТИКУ попис 10,00 1973. - 2000.
604 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЈАВНУ УПРАВУ попис 10,00 1959. - 1972.
465 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ НАУЧНУ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНУ И ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ попис 533,00 1953. - 1991.
208 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕЂУНАРОДНУ ТЕХНИЧКУ САРАДЊУ попис 150,00 1952. - 1971.
460 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ попис 78,00 1945. - 2006.
209 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ нема 0,12 1952. - 1963.
468 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ПАТЕНТЕ попис 90,00 1921. - 1988.
770 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКУ ПОЛИТИКУ попис 1,50 1997. - 2000.
766 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ попис 18,00 1993. - 2003.
707 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА попис 25,00 1954. - 1971.
454 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ТРЖИШТЕ РАДА И МИГРАЦИЈЕ попис 2,90 1992. - 2002.
713 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЕ попис 22,60 1973. - 1992.
206 САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА ЦЕНЕ попис 176,00 1945. - 1992.
573 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ДРУШТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ попис 2,00 1974. - 1978.
574 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКУ САРАДЊУ СА ЗАМЉАМА У РАЗВОЈУ попис 8,40 1974. - 1978.
575 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНДУСТРИЈУ попис 44,50 1974. - 1992.
581 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО попис 72,00 1976. - 1988.
582 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ попис 17,50 1974. - 1978.
846 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ попис 0,20 2001.
320 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ инвентар 6,50 1971. - 1978.
718 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ПИТАЊА БОРАЦА И ИНВАЛИДА попис 23,00 1974. - 1989.
576 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ попис 34,00 1974. - 1991.
577 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА РАД И ЗАПОШЉАВАЊЕ попис 9,50 1974. - 1978.
578 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА РАД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ попис 55,00 1974. - 1989.
579 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ попис 12,50 1974. - 1990.
580 САВЕЗНИ КОМИТЕТ ЗА ТУРИЗАМ попис 8,50 1955. - 1978.
296 САВЕЗНИ ОДБОР САВЕЗА РЕЗЕРВНИХ ВОЈНИХ СТАРЕШИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,70 1952. - 1961.
587 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТКУ попис 23,00 1967. - 1971.
169 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ попис 94,40 1957. - 1971.
319 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 1.0 MB 10,00 1967. - 1971.
585 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА ПРАВОСУЂЕ попис 9,50 1967. - 1971.
586 САВЕЗНИ САВЕТ ЗА РАД попис 10,40 1967. - 1971.
583 САВЕЗНИ САНИТАРНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 3,40 1956. - 1967.
584 САВЕЗНИ САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 4,30 1963. - 1967.
802 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВЕРЕ попис 1,80 2001. - 2003.
751 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ попис 254,00 1964. - 1997.
714 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ИНДУСТРИЈУ попис 3,50 1974. - 1988.
793 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО попис 28,00 1986. - 2002.
602 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУЂЕ И УПРАВУ попис 6,00 1988. - 1989.
603 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ попис 23,50 1962. - 1967.
589 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ попис 134,00 1955. - 1965.
590 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ТРГОВИНУ попис 9,50 1965. - 1967.
591 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ попис 58,40 1956. - 1990.
318 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ попис 31,60 1954. - 1967.
592 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТЕ ПРИВРEДНЕ ПОСЛОВЕ попис 1,40 1956. - 1965.
729 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ попис 17,00 1971. - 1974.
593 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО попис 45,00 1956. - 1967.
594 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ попис 30,50 1954. - 1967.
595 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУЂЕ И ОРГАНИЗАЦИЈУ САВЕЗНЕ УПРАВЕ попис 112,00 1971. - 1992.
596 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ попис 51,00 1967. - 1974.
596/1 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ попис 3,00 1988. - 1989.
597 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД попис 31,70 1953. - 1967.
548 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ попис 40,50 1989. - 2003.
598 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАД И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ попис 19,00 1971. - 1974.
812 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ попис 30,00 1973. - 1992.
813 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАЗВОЈ И НАУКУ попис 66,00 1992. - 2003.
599 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ попис 165,70 1929. - 1991.
173 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 107,20 1956. - 1992.
453 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ попис 5,20 1998. - 2003.
601 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ попис 4,70 1963. - 1965.
601/1 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ попис 4,50 1989. - 1992.
417 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРЖИШТЕ И ОПШТЕПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ попис 52,50 1978. - 1988.
600 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРЖИШТЕ И ЦЕНЕ попис 21,00 1973. - 1978.
588 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ - ДЕВИЗНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 76,60 1976. - 1992.
326 САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ - УРЕД ЗА ЗАШТИТУ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ИМОВИНЕ У ИНОСТРАНСТВУ попис 56,00 1946. - 1967.
212 САВЕЗНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 1.1 MB 35,50 1946. - 2003.
709 САВЕЗНИ ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 11,00 1960. - 1991.
769 САВЕЗНИ УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 3,60 1995. - 2003.
789 САВЕЗНИ УСТАВНИ СУД попис 28,00 1964. - 2002.
572 САВЕЗНИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ попис 128,00 1959. - 1971.
458 САВЕЗНО ВЕЋЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ попис 13,70 1978. - 1989.
130 САВЕЗНО ИЗВРШНО ВЕЋЕ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 1.9 МB, попис 970,30 1953. - 1992.
780 САВЕЗНО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО попис 12,00 1952. - 2003.
215 САВЕЗНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО у раду 39,90 1945. - 1990.
785 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ попис 1,00 1992. - 1994.
840 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ХУМАНИТАРНУ ПОМОЋ попис 0,60 1999. - 2002.
839 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ПРАВА МАЊИНА попис 3,00 2000. - 2006.
452 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ попис 3,50 1992. - 1998.
728 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ попис 19,80 1992. - 1993.
815 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ попис 3,60 1992. - 2000.
814 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ попис 3,20 1992. - 2003.
827 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА попис 130,00 1945. - 2003.
777 САВЕЗНО МИНИСТАРСТВО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА попис 6,30 1972. - 2001.
55 САВЕТ АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ СФРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 1.5 MB 9,00 1948. - 1960.
280 САВЕТ БРОДОГРАДЊЕ попис 1,40 1959. - 1962.
270 САВЕТ ВИСОКОГРАДЊЕ САВЕЗНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОМОРЕ попис 0,60 1961. - 1962.
282 САВЕТ ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,10 1955. - 1962.
268 САВЕТ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 9,90 1954. - 1962.
269 САВЕТ ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 2,08 1956. - 1962.
271 САВЕТ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,72 1959. - 1962.
274 САВЕТ ЗА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА попис 4,10 1954. - 1962.
349 САВЕТ ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ попис 1,10 1961. - 1962.
59 САВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ И ЕКСТРАКТИВНУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар 3,20 1946. - 1951.
170 САВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДЊУ НАРОДНЕ ВЛАСТИ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 10,00 1950. - 1953.
627 САВЕТ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ попис 19,80 1973. - 1990.
166 САВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈУ И ГРАЂЕВИНАРСТВО ВЛАДЕ ФНРЈ попис 8,40 1950. - 1953.
405 САВЕТ ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈУ ПКЈ попис 4,50 1951. - 1971.
6 САВЕТ ЗА МАШИНОГРАДЊУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 767 KB 16,70 1947. - 1952.
36 САВЕТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 546 KB 9,00 1948. - 1953.
317 САВЕТ ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 995 KB 10,45 1945. - 1953.
285 САВЕТ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ попис 1,50 1961. - 1962.
4 САВЕТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 2.6 MB 76,00 1950. - 1953.
109 САВЕТ ЗА ПРЕРАЂИВАЧКУ ИНДУСТРИЈУ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 217 KB 1,70 1950. - 1951.
278 САВЕТ ЗА ПРИСТАНИШТА И СКЛАДИШТА инвентар 1,70 1958. - 1962.
167 САВЕТ ЗА ПРОМЕТ РОБОМ ВЛАДЕ ФНРЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 576 KB 4,20 1950. - 1953.
279 САВЕТ ЗА РЕЧНО БРОДАРСТВО попис 0,20 1962.
2 САВЕТ ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ ВЛАДЕ ФНРЈ попис 1,70 1950. - 1953.
266 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА попис 1,20 1959. - 1962.
348 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ И РУДНИКА НЕМЕТАЛА попис 3,50 1959. - 1962.
347 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА попис 1,80 1958. - 1962.
273 САВЕТ ИНДУСТРИЈЕ ПАПИРА попис 0,45 1958. - 1962.
277 САВЕТ КОЖАРСКО-ГУМАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,00 1958. - 1962.
267 САВЕТ МАШИНОГРАДЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,92 1961. - 1962.
801 САВЕТ МИНИСТАРА – ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАРИЈАТ попис 29,00 2003. - 2006.
281 САВЕТ НИСКОГРАДЊЕ САВЕЗНЕ ГРАЂЕВИНСКЕ КОМОРЕ попис 0,84 1960. - 1962.
283 САВЕТ ОБОЈЕНЕ МЕТАЛУРГИЈЕ попис 1,60 1956. - 1962.
284 САВЕТ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА попис 0,40 1960. - 1962.
272 САВЕТ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,50 1955. - 1962.
275 САВЕТ РУДНИКА УГЉА попис 0,50 1961. - 1962.
345 САВЕТ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,00 1962.
265 САВЕТ УДРУЖЕЊА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА попис 0,70 1956. - 1958.
352 САВЕТ ФЕДЕРАЦИЈЕ попис 15,00 1967. - 1990.
276 САВЕТ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 1,00 1960. - 1962.
710 СВЕЗНИ ВАЗДУХОПЛОВНИ ИНСПЕКТОРАТ попис 26,00 1977. - 2002.
174 СЕКРЕТАРИЈАТ ВЛАДЕ ФНРЈ ЗА ПЕРСОНАЛНУ СЛУЖБУ попис 23,00 1948. - 1952.
715 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО СИВ-а попис 8,50 1981. - 1990.
609 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ СИВ-а попис 2,00 1953. - 1956.
461 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ СИВ-а попис 24,40 1948. - 1983.
610 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ попис 2,00 1954. - 1956.
611 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САВЕЗНИ БУЏЕТ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ СИВ-а попис 80,00 1953. - 1974.
612 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ попис 0,20 1956. - 1958.
613 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ попис 0,40 1955. - 1956.
607 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА ЗАКОНОДАВНЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ попис 84,00 1953. - 1976.
605 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА НАРОДНО ЗДРАВЉЕ попис 6,50 1956. - 1962.
608 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА ОПШТУ УПРАВУ попис 165,00 1956. - 1962.
727 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИВРЕДНИХ КРЕТАЊА попис 1,80 1970. - 1978.
606 СЕКРЕТАРИЈАТ СИВ-а ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА попис 16,00 1958. - 1962.
614 СЕРВИС ЗА АДМИНИСТРАТИВНЕ И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА УПРАВЕ попис 8,00 1965. - 1986.
708 СЕРВИС ЗА БИРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 6,00 1982. - 1992.
712 СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ДРУШТВЕНЕ ИСХРАНЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДНИКА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 1,60 1986. - 1990.
711 СЕРВИС ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ попис 11,70 1978. - 1993.
717 СЕРВИС ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 1,20 1982. - 1994.
121 СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДНИКА попис 3,72 1946. - 1968.
702 СИНДИКАТ ГРАФИЧКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар Преузмите датотеку у  pdf формату, 178 KB 0,50 1961. - 1963
119 СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ, ПРЕХРАМБЕНИХ И ДУВАНСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 5,57 1945. - 1963.
120 СИНДИКАТ РАДНИКА ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ попис 12,90 1945. - 1962.
118 СИНДИКАТ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ И РУДАРСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 27,00 1945. - 1962.
122 СИНДИКАТ РАДНИКА УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 10,15 1945. - 1963.
123 СИНДИКАТ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 14,65 1945. - 1965.
860 СКИЈАШКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 8,10 1949. – 2006.
309 СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ попис 20,00 1991. - 2003.
809 СЛУЖБА ЗА ЗАКОНОДАВСТВО попис 8,00 2003. - 2006.
808 СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ПОЛОЖАЈ ОРГАНА УПРАВЕ САВЕТА МИНИСТАРА попис 2,00 2003. - 2006.
804 СЛУЖБА ЗА РЕПРЕЗЕНТАТИВНЕ ОБЈЕКТЕ ПРЕДСЕДНИШТВА СФРЈ попис 50,00 1946. - 1992.
818 СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ попис 1,00 2004. - 2006.
142 СОЦИЈАЛИСТИЧКИ САВЕЗ РАДНОГ НАРОДА ЈУГОСЛАВИЈЕ - ССРНЈ инвентар Преузмите датотеку у pdf формату, 2.1 МB, попис 280,00 1945. - 1990.
302 СПОРТСКО-РИБОЛОВНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,40 1952. - 1968.
615 СРЕДИШНИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ нема 0,10 1945. - 1946.
495 СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 29,50 1953. - 1991.
670 СТОНО-ТЕНИСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,80 1977. - 1990.
262 СТРУЧНО УДРЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЕКОНОМСКУ ПРОПАГАНДУ И ПУБЛИЦИТЕТ попис 0,60 1957. - 1961.
350 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ГРАДСКИХ И САОБРАЋАЈНИХ ПРЕДУЗЕЋА попис 1,10 1956. - 1961.
259 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДНИКА НЕМЕТАЛА попис 2,10 1955. - 1961.
264 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ МЛЕКАРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА попис 0,20 1959. - 1961.
260 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА попис 1,40 1958. - 1961.
263 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ШУМАРСКО-ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА попис 0,83 1958. - 1961.
261 СТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ТЕХНИКЕ ХЛАЂЕЊА попис 0,50 1958. - 1961.
807 СУД СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ попис 7,00 2003. - 2006.
408 ТИТОВ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ МЛАДИХ РАДНИКА И РАДНИЧКЕ ДЕЦЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,50 1973. - 1991.
771 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – БЕРН попис 8,50 1945. - 1955.
774 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – БРИСЕЛ попис 13,00 1947. - 1952.
773 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – ЊУЈОРК попис 25,00 1946. - 1961.
775 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ – ШТОКХОЛМ попис 7,00 1945. - 1967.
211 ТРГОВИНСКО ИЗАСЛАНСТВО ФНРЈ У ВАШИНГТОНУ нема 7,70 1944. - 1951.
825 ТРЕЗОР ФЕДЕРАЦИЈЕ попис 3,00 1992. - 1994.
746 ТУРИСТИЧКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 130,00 1953. - 1992.
675 УДРУЖЕЊЕ БАНАКА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 42,00 1956. - 1990.
258 УДРУЖЕЊЕ БРОДОГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 9,80 1956. - 1962.
236 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,70 1959. - 1960.
237 УДРУЖЕЊЕ ГРАФИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,00 1955. - 1962.
241 УДРУЖЕЊЕ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА попис 1,70 1957. - 1961.
255 УДРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 14,10 1955. - 1962.
346 УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ БРАШНА попис 3,50 1955. - 1961.
252 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ БРАШНА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,40 1957. - 1961.
351 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА попис 0,10 1960.
240 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ И РУДНИКА НЕМЕТАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,20 1955. - 1961.
248 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ КОЖЕ И ГУМЕ попис 0,40 1957. - 1959.
239 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,40 1955. - 1962.
234 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ СТАКЛА И КЕРАМИКЕ попис 1,30 1954. - 1959.
249 УДРУЖЕЊЕ ИНДУСТРИЈЕ ЧОКОЛАДЕ попис 0,30 1955. - 1962.
674 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА ШПАНСКЕ РЕПУБЛИКАНСКЕ ВОЈСКЕ попис 5,50 1946. - 1991.
235 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА попис 1,00 1958. - 1960.
864 УДРУЖЕЊЕ КОНФЕРЕНЦИЈСКИХ ПРЕВОДИЛАЦА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,40 1969. – 1988.
245 УДРУЖЕЊЕ МАШИНОГРАДЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 6,20 1955. - 1960.
257 УДРУЖЕЊЕ МЕТАЛОПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 0,80 1956. - 1962.
247 УДРУЖЕЊЕ МЛИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ попис 0,80 1954. - 1958
238 УДРУЖЕЊЕ МОНТАЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,50 1954. - 1961.
830 УДРУЖЕЊЕ ОДБОЈКАШКИХ КЛУБОВА САВЕЗНИХ ЛИГА попис 4,90 1954. - 2006.
251 УДРУЖЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГЕОЛОШКО-ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ попис 1,10 1955. - 1960.
250 УДРУЖЕЊЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 0,06 1958.
286 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА И ПРЕРАЂИВАЧА БАКРА попис 7,40 1964. - 1997.
253 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА МОТОРА И МОТОРНИХ ВОЗИЛА попис 2,35 1955. - 1962.
256 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА попис 0,30 1956. - 1958.
243 УДРУЖЕЊЕ ПРОИЗВОЂАЧА ШИНСКИХ ВОЗИЛА попис 1,00 1955. - 1958
233 УДРУЖЕЊЕ ПРОЈЕКТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,60 1954. - 1961.
232 УДРУЖЕЊЕ РАДНИКА ИНДУСТРИЈЕ ВАТРОСТАЛНОГ МАТЕРИЈАЛА попис 1,60 1956. - 1959.
442 УДРУЖЕЊЕ РЕПРОДУКТИВНЕ КИНЕМАТОГРАФИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,20 1953. - 1962.
242 УДРУЖЕЊЕ РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 0,40 1956. - 1962.
246 УДРУЖЕЊЕ РУДНИКА И ТОПИОНИЦА ПРЕРАЂИВАЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ ОБОЈЕНИХ МЕТАЛА попис 0,90 1957. - 1959.
244 УДРУЖЕЊЕ РУДНИКА УГЉА попис 1,00 1957. - 1960.
231 УДРУЖЕЊЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,20 1956. - 1961.
254 УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 2,70 1954. - 1962.
739 УДРУЖЕЊЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ДРУГЕ САВЕЗНЕ ЛИГЕ попис 1,20 1967. - 2002.
833 УНИВЕРЗИТЕТСКИ САВЕЗ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ попис 9,60 1956. - 2006
619 УПРАВА ВАЗДУШНЕ ПЛОВИДБЕ нема 1,50 1946. - 1950
189 УПРАВА ВОДНИХ ПУТЕВА попис 1,20 1947. - 1951.
752 УПРАВА ЗА ЕКОНОМСКУ И ТЕХНИЧКУ ПОМОЋ попис 5,80 1951. - 1964.
622 УПРАВА ЗА ИНВАЛИДСКА И БОРАЧКА ПИТАЊА попис 33,00 1958. - 1963.
623 УПРАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 13,50 1946. - 1970
624 УПРАВА ЗА ПЕРСОНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СИВ-а попис 22,50 1954. - 1980.
52 УПРАВА ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ ФНРЈ инвентар 1,00 1953. - 1956.
621 УПРАВА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ СЛУЖБУ И МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ попис 16,50 1957. - 1968.
620 УПРАВА ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО попис 41,00 1945. - 1962.
360 УПРАВА ОМЛАДИНСКЕ ПРУГЕ БРЧКО-БАНОВИЋИ попис 2,60 1945. - 1949.
617 УПРАВА ПОМОРСТВА И РЕЧНОГ САОБРАЋАЈА попис 31,50 1953. - 1963.
618 УПРАВА ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА САВЕЗНИХ ОРГАНА попис 27,00 1947. - 1991.
457 УСТАВНИ СУД ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 79,00 1963. - 1992.
865 УСТАНОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊИХ ПЛОВНИХ ПУТЕВА попис 53,00 1895. – 1989.
733 ФЕРИЈАЛНИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 3,00 1928. - 1992.
831 ФОНД ВОЋА И ПОВРЋА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,60 1977. - 2008
526 ФОНД ЗА ОБНОВУ И ИЗГРАДЊУ СКОПЉА нема 1,80 1963. - 1967
527 ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ "МОША ПИЈАДЕ" попис 3,20 1956. - 1987.
691 ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПЛАСМАНА СТОКЕ И СТОЧНИХ ПРОИЗВОДА - СТОФО попис 31,00 1957. - 2007.
632 ФОТО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 9,50 1946. - 1991.
734 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 55,50 1920. - 2006.
287 ХЕМОМЕТАЛ - ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ попис 4,70 1963. - 1982.
330 ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЈА ЗА ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПРИ САВЕЗНОМ ЗАВОДУ ЗА ПРИВРЕДНО ПЛАНИРЕАЊЕ попис 19,20 1952. - 1956.
298 ЦЕНТРАЛНИ ОДБОР САВЕЗА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 10,00 1944. - 1962.
731 ЦРВЕНИ КРСТ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 100,00 1891. - 2006.
799 ЏУДО САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 11,00 1974. - 2004.
705 ШАХОВСКИ САВЕЗ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 10,50 1945. - 1993.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS