Фондови из периода након 1945. године
Прочитај ми

Иако је архивска грађа из периода после 1945. године обимна, сачуваност грађе појединих фондова, нарочито до 1953. године, није задовољавајућа. Као илустрација реченог може послужити пример фонда АЈ-50 Председништво владе ФНРЈ, у коме, поред осталог, недостају записници и материјали са седница владе.

С друге стране, фонд АЈ-507 Савез комуниста Југославије веома је добро сачуван за поменути период и представља значајну допуну, а често и основни извор за изучавање догађаја из југословенске историје после 1945. године.

Током НАТО бомбардовања, у ноћи 2/3. априла 1999, уништена је архивска грађа 5 фондова који су били дислоцирани у згради Савезног министарства унутрашњих послова (4 комплетно, а један делимично).

Стање фондова из овог периода у Архиву није задовољавајуће јер велики број фондова није архивистички обрађен, односно нису урађени инвентари. Ипак, истраживачима је омогућено њихово коришћење, јер за највећи број фондова постоје привремени сумарни пописи.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS