Фондови из периода до 1945. године
Прочитај ми

Архивску грађу из овог периода чини 148 фондова међу којима је само мали број оних који су у целини сачувани. Овакво стање проузроковано је ратним разарањима током Другог светског рата, али и систематским одношењем одабране архивске грађе које је окупатор спроводио.

Међутим, и поред некомплетности архивске грађе из овог периода, фондови централних органа власти и државне управе у области унутрашње и спољне политике, финансија, привреде, здравства, просвете, културе, социјалне политике, правосуђа, банкарства и др. представљају драгоцене и незаобилазне изворе за проучавање.

Основне информације о фондовима из периода Краљевине могу се наћи у Водичу кроз фондове Краљевине Југославије.

Будући да су, с обзиром на њихову доспелост за коришћење, фондови из овог периода имали приоритет приликом сређивања и обраде, највећи број њих је архивистички обрађен и за њих постоје информативна средства. Информативна средства за фондове из овог периода су: инвентари, регеста, пописи или административне књиге, зависно од начина и степена сређености архивске грађе.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS