Фондови и збирке
Прочитај ми

Фондови и збирке који се чувају у Архиву настали су у раду:

  • централних државних органа и установа, централних органа политичких партија и других организација и удружења Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевине Југославије
  • централних државних органа и установа, друштвено-политичких организација у федерацији, установа које су вршиле послове од интереса за остваривање функција федерације, од Другог светског рата до престанка постојања Државне заједнице Србија и Црна Гора
  • истакнутих политичких, културних, научних, јавних и других личности.

 

Фондови из периода до 1945. године

Фондови из периода након 1945. годинe

Збирке

Фондови уништени током НАТО бомбардовања 1999. године

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS