Fond details
Fond number: 99 Fond name: ROTARY INTERNATIONAL - 77 DISTRIKT Name of creator(s): Rotary International - 77. district Dates of existence: 1928-1940. Inclusive dates: 1928-1940. Administrative / Biographical history: Prvi rotari klub u Jugoslaviji osnovan je u Beogradu 1928. godine. Njegov pokretač bio je dr Voja Kujundžić, a sam čin osnivanja, kao opunomoćenik Evropskog sekretarijata u Cirihu, obavio je guverner čehoslovačkih rotari klubova
Josif Šulc, septembra 1928. Pošto je u oktobru broj članova porastao na petnaest,
moglo se pristupiti formiranju kluba. Tako je u Beogradu, 15.10.1928. osnovan prvi jugoslovenski rotari klub.
Slične sastanke Josif Šulc održao je i sa ing Radovanom Alaupovićem u Zagrebu, gde je osnivanje obavljeno 15.02.1929. Inauguraciju rotari klubova u Beogradu i
Zagrebu takođe je obavio Josif Šulc 4. i 6.03.1929. Uskoro su uz podršku prva dva kluba, osnovani i klubovi u drugim mestima: Novi Sad, Subotica, Pančevo,
Skoplje, Osijek, Sušak, Maribor, Varaždin, Ljubljana, Split...
Zbog izmenjenih društvenih uslova, kao i usled pojave novih oblika unutrašnjeg povezivanja, organizacija rotari klubova je posle Drugog svetskog rata izgubila raniji značaj.
Period: Kraljevina Jugoslavija Quantity (meters): 3.2 Quantity: 31 fascikla State of archival material: nekompletna Level of arrangement: arhivistički sređen Description prepared by: Vasilije Kosić Finding aids: inventar Administrative books: no Personal documents: no Index terms: no Microfilmed: no Digitized: no
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS